Waxing West

Titul v originále: Să epilăm spre vest

Autor: Saviana Stanescu
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

Saviana Stanescu (*1967 v Bukurešti, Rumunsko)

WAXING WEST / SĂ EPILĂM SPRE VEST (ZÁPAD SE BLÍŽÍ)

1 m, 2 ž nebo 2 m, 4 ž (podle principu zdvojování)

Příběh třicetileté Daniely se odehrává mezi současnou Bukureští, New Yorkem a „záhrobím" rumunských komunistických dějin. Děj je situován do let 2000 až 2001, ve scénách v Rumunsku vystupuje Danielina matka Marcela a mladší bratr Elvis, v Americe její potenciální ženich Charlie, jeho sestra Gloria a jugoslávský válečný uprchlík Uros. Všemi světy prostupuje duch diktátora Ceaucesca a jeho ženy Eleny, ze záhrobí komentují Danielinu situaci a podávají svůj vlastní pohled na život v někdejších „lepších časech" (a neustále se nad nimi vznáší historická realita jejich popravy).

Autorka narušuje tradiční kauzální a chronologickou strukturu, scény skládá spíše v duchu asociačních řetězců, jejichž nositelkou je Daniela, ta také vystupuje ze své role a stává se komentátorkou příběhu - posouvá děj a zaujímá k němu stanovisko. V jeho středu stojí poměrně tradiční motiv nemožnosti nalézt ideální místo k životu: Rumunsko na počátku nového tisíciletí je stále v beznadějné situaci, a tak se Marcela rozhodne svoji dceru provdat do Ameriky. Zájemce se sice najde, ale ve Státech se k ženění moc nemá, a Daniela zároveň zjišťuje, že ani New York nenabízí východisko. Její mentalita (a historie) je natolik jiná, že není s novým prostředím kompatibilní, nezískala legální pobyt, nemůže vykonávat svoji práci. Její deziluze a vlastně veškeré peripetie, jsou podávány neexplicitně a nejednoznačně právě díky narušené klasické struktuře hry.

Postavou „odnikud" je uprchlík Uros, bezdomovec, který blouzní o své cestě po Gilgamešových stopách: chce se vydat hledat nesmrtelnost, nakonec pochopitelně umírá, aniž by cestu, na niž mu Daniela sežene peníze, uskutečnil.

V závěru, kdy se Daniela rozhodne vrátit zpět do Rumunska, se spojuje motiv útěku a návratu s motivem diktátorovy smrti, s vampirismem, s nevyhnutelným koncem, s jeho neodvratností. V tu chvíli zcela dominuje autorčin nerealistický přístup, postavy mají téměř voicebandové krátké repliky, komunismus se propojuje s amerikanismem, až nakonec všichni volají: „Utíkej, Danielo, utíkej!"

Hra má zcela překvapivý konec: v závěru se Daniela rozhodne, že se svým „ženichem" Charliem (který má stejná traumata jako ona) zůstane. Příběh uzavírá mikroscéna, v níž Daniela vytahuje Charlieho fotografii a z jejího monologu pochopíme, že ho hledá mezi troskami zříceného Světového obchodního centra.

Hra je dynamická, nabízí množství interpretačních možností, je zajímavá svou stavbou i variacemi poměrně tradičních motivů.

Text je v agentuře k dispozici v anglickém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz