Věrně nevěrní

Titul v originále: Sleeping Around

Autor: Hilary Fannin, Stephen Greenhorn, Abi Morgan, Mark Ravenhill
Žánr: hra
Překladatel: Marie Špalová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 1

Mark Ravenhill, Hilary Fannin, Stephen Greenhorn, Abi Morgan (Velká Británie)

NEVĚRNÉ HRY (SLEEPING AROUND)

z angličtiny přeložila Marie Špalová

1 m, 1 ž

Hra je volnou adaptací Schnitzlerova Reigen (Rej) a tvoří ji dvanáct scén, dialogů mezi mužem a ženou. Jednotlivé obrazy jsou propojeny vždy stejnou postavou, v závěru se setkávají žena z první a muž z poslední části, a struktura tak vytváří kruh. Základním tématem je touha člověka nezůstat sám, kontaktovat své okolí a navázat vztah, což se v současném moderním světě jeví jako nemožné. Lidé se bojí citově investovat a otevřít se jeden druhému. Nejdůležitějším motivem je emocionální prázdnota vztahu muže a ženy. Ženský a mužský princip je natolik rozdílný, probíhají oba na odlišných trajektoriích, které vedle sebe plynou na způsob rovnoběžek, a nemohou se tedy nikdy střetnout, pouze vedle sebe existovat. Proto jsou snahy o navázání vztahu zbytečné, citová vyprahlost a neschopnost komunikace, kdy partneři hovoří jeden na druhého a nikoliv jeden s druhým, neumožňuje vzájemné propojení, otevření se jeden druhému a oboustranné obohacení. Několik scén nabízí zdánlivě ideální obraz partnerství, který se ovšem následně zcela zbortí. Takovým případem je dvojice mladých lidí, Ryan a Annie, něžných a upřímně si vyznávajících lásku během celého výstupu, v následujícím obrazu však mladík hovoří o tom, že láska k ženě není důležitá, jediné, na čem záleží je kariéra. Dalším tématem je kritické zobrazení konzumního trhu a jeho vlivu na život člověka i celé společnosti. Deformovanost lidského vnímání skrze virtuální svět čísel, financí a statistik tu představuje postava Sarah, jejíž soukromí bylo obětováno kariéře a jež vyměnila své city za fanatický workholismus. Přesto hra nabízí jistý optimismus, neboť ve chvíli, kdy se kruh uzavírá, se na scéně opět objevuje Sarah, vzpomíná na své mládí, kdy jediné, po čem toužila, byla láska, a uvědomuje si tak potřebu citu.

mšp

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz