Trauma

Titul v originále: Trauma

Žánr: hra, drama
Jazyk: němčina
Postavy: ženy 2

Osoby: Verena, 38, psycholožka, vede ženský domov s tísňovým voláním a intervenční stanicí. Kitty, 22, vede kurz hip-hopu ve fitness centru, tmavší pleti. Místo: město. Čas: listopad – březen

Zneklidňující a zároveň něžné drama o dvou ženách, které nakonec – téměř mimovolně – najdou cestu k sobě.

Jsou naprosto rozdílné co do stáří i temperamentu, obě však prožily v minulosti trauma. Hledají blízkost, ale to je ve světě této hry téměř nemožné, neboť je to svět nevšímavý, nepřátelský a násilný.

Verena, 38, má zlou vzpomínku na otce. Ale nechce o tom mluvit ani na to myslet. Proto se až příliš obětavě vrhá do práce, aby pomáhala podobně traumatizovaným ženám. Tráví v domově dny i noci a nejraději by byla terapeutkou celého města. Je před sebou stále na útěku – a má rakovinu plic. Nikdo neví, jak dlouho ještě bude žít.

Kitty, 22, je ještě příliš mladá, než aby věděla, co může ze svého života ještě zachránit. Vydělává si jako trenérka kurzů hip-hopu ve fitness centru. I ona má v sobě trauma, skrývá je za svou snědou krásou a provokativními zraňujícími útoky. Chová nenávist k bratrovi, který ji jednou prodal jako dětskou děvku svým kamarádům, a k matce, která jí tu hrůzu nikdy neuvěřila. Svůj hněv dokáže udržet v mezích jen sebezraňujícími výpady a agresí. Provokuje i svého milence, ženatého policistu, aby ji bil a podroboval znásilňujícímu sexu, aby vnějším utrpením zakryla vnitřní bolest.

Zatímco Verena se do mladé Kitty zamiluje, ta se brání jakémukoli pokusu o sblížení a zraňuje nadbíhající Verenu každým slovem. Když se jí Verena svěří s tím, že jí už nezbývá mnoho dní, Kitty pocítí soucit – něco, co může konečně někomu dát. Po společně strávené cituplné noci však opět na několik týdnů mizí s milencem na venkov. Verena dá výpověď a myšlenkami je jen u své nemoci. Kitty záhy pochopí, že i ona Verenu potřebuje – jako jediného člověka, který je k ní otevřený, a vrátí se. Navazují spolu hovor tam, kde přestaly, důvěřují si. Najednou je u nich, ta jemná, něžná a vášnivá blízkost, kterou dosud neznaly, jako dar. Ale netrvá dlouho. Verena zemře při plicní operaci, ale dokázala změnit život Kitty: ta odjíždí do Kanady a setkává se s Vereninými přáteli, Indiány – a žije dál její citově bohatší život.

Text má bohaté dialogy, které se sytí rozmanitostí obou žen, mají rychlý střih, jsou (místy silně) hovorově zabarvené. Jsou tu ale i delší vnitřní monology. Životní obraz i obzor obou žen je velmi přesně vykreslen. Je to dynamická hra ve světě, který nás nemůže nechat lhostejnými, a vyžaduje typ dvou silných hereček. Hru uvedly scény v mnoha zemích (Polsko, Francie, Německo, Bulharsko...).

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz