Top Dogs

Titul v originále: Top Dogs

Autor: Urs Widmer
Žánr: groteska
Překladatel: Jitka Jílková
Jazyk: čeština
Postavy: muži 5 ženy 3

Urs Widmer

Top Dogs

překlad Jitka Jílková

5 m, 3 ž

groteskní divadelní instruktáž pro nezaměstnané managery

Propouštění zasáhlo i posty vyšších managerů - tzv. top dogs. Ale společnost potřebuje především produktivní členy. A vše je nakonec jen a jen business. Stačí nápad. ...A tak je pro tyto propuštěné zřízen kurz, v němž mají být hroutící se znovu postaveni na nohy skrze nejrůznější psychoterapie, modelové situace a nácvik "správného chování"...

Hra švýcarského autora vytváří příležitost uvést na jeviště neobvyklý druh dramatu, výjimečný pro české publikum, a to právě pro výlučnost tématu zabývajícího se societou top manažerů. Přesto, že postavy hry nacházíme ve zlomovém bodě - v momentě deziluze, v okamžiku, kdy ztratili práci - můžeme získat obraz skutečného světa, ve kterém naplňovali své ambice. Jejich prostřednictvím sledujeme transformaci člověka, který ztratil sebe samého. Následkem tohoto stavu je prázdno, ztráta sebedůvěry, pocitu jistoty a absence lásky.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz