Time of Darkness

Titul v originále: Mörkertid

Žánr: drama
Překladatel: Ann Henning Jocelyn
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Henning Mankell (Švédsko)
MÖRKERTID - TIME OF DARKNESS (ČAS TEMNOTY)
1 m, 1 ž
drama

Jednoaktové drama o zoufalé situaci uprchlíků a ilegálních přistěhovalců. Otec a dcera odkudsi z arabského světa se ocitli v bytě kdesi v Británii. Mají za sebou strastiplnou cestu. Nejtěžší byla plavba na člunu z Afriky do Španělska - došlo totiž k nehodě, při které se utopila většina osazenstva člunu včetně manželky a matky protagonistů. Dcera kvůli matčině smrti otce nenávidí - nemůže mu odpustit, že matku nedokázal zachránit. Otec je popudlivý, dceři poroučí a snaží se jí řídit život. Občas si ji plete s mrtvou manželkou. V jednu chvíli dokonce dceru fyzicky napadne a zdá se, že ji chce znásilnit.
Nyní v Británii otec odmítá vycházet z bytu, přestává o sebe pečovat, trpí paranoiou a doufá, že jim už brzy kdosi přinese nové doklady, aby mohli pokračovat v cestě do jeho vysněného cíle: do Kanady. Nebo snad do Austrálie? Vlastně ani přesně neví.
Dcera se otci snaží vysvětlit, že toto je „konečná" a že se nechal podvést. Když chce dcera převzít jejich osud do vlastních rukou a zničit veškeré důkazy dokládající, odkud pocházejí a kdo jsou, aby je úřady nemohly vrátit zpátky do vlasti, otec je oba polije hořlavinou a nebezpečně si začne hrát se zápalkami.
Henning Mankell v této aktovce rozehrává podobný motiv jako ve své úspěšné hře Antilopy : jak izolace a uzavřený prostor působí na lidskou psychiku a na soužití s nejbližším člověkem. Autor se vciťuje do postav, které jsou typickými tragickými hrdiny dnešní doby, a přesto o nich mnoho nevíme. Dialog protagonistů je prokládán otcovými vzpomínkami na život v krutém totalitním režimu.

Máme k dispozici také anglický překlad.


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz