Three Women Talking

Titul v originále: Three Women Talking

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 3

Arnold Wesker

THREE WOMEN TALKING (Vyprávění tří žen)

1 muž, 3 ženy

Wesker navazuje na svá úspěšná monodramata (vydaná výběrově v překladu A.Jerie v Informativní edici DILIA pod titulem Annie Wobblerová a uváděná u nás jako recitál Gabriely Vránové pod názvem Sladké tajemství života).

Tato hra je zpovědí a konfrontací tří žen středního věku, přítelkyň, které na svém "babinci" reflektují zkušenosti s muži. Doplňují je monology tří mužů (v podání jednoho herce), kteří jsou pramenem jejich zkušeností" opuštěného manžela, opouštějícího manžela a nedostupného ženatého milence - politika.

Ženy se pokoušejí vyznat ve svém soukromém chaosu a bezděčně se tak dotýkají chaosu, kterým je moderní svět i vesmír. Z dámského večírku spojeného s ochutnávkou oblíbených jídel se vyloupne drama lásky a zrady.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz