Templum

Titul v originále: Templum

Žánr: libreto
Jazyk: čeština

Rostislav Křivánek

TEMPLUM

Libreto oratoria připravovaného Vladimírem Franzem. Jde o zpracování stavby Šalo­mounova chrámu. Text používá dominantně latinu a češtinu (vypravěč), ale také staré babylónské jazyky - summerštinu a akkadštinu. Příběh - dějová koláž - v prologu začí­ná na stavbě Etemenanki = babylónské věže, a vrcholí zmatením jazyků (mnohajazyčnou variací na větu „Jak hrůznou bázeň vzbuzuje toto místo!", aby se ve druhé části přesunul do doby Šalamounovy, sledoval jeho prorocký sen, samotnou stavbu i dokončení Chrámu, Šalamounovo poblouznění královnou ze Sáby, které končí stavbou modly bohyni Aštoret, až po královo pokání na pusté hoře. Závěrečný epilog je oslavou těch, kteří dodnes budují v sobě Chrám ducha.

Scénické oratorium pro velké orchestrální obsazení a sbor.


rk

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz