Tage des Königs

Titul v originále: Tage des Königs

Autor: Peter Rosei
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 3

Peter Rosei

TAGE DES KÖNIGS (Královy dny)

nejméně 3 ženy, 4 muži a statisté

Král kolísá mezi extrémní lehkomyslností a pocity rozmrzelosti. "Víš, co to znamená být králem?" křičí na svého vezíra. Dny se mu vlečou, královna se raději vydává na cesty, neboť už nemůže dále snášet královo opilství a deprese. Lid čeká na audience, ale jediné, co ještě může krále pohnout, je nějaké velké neštěstí. On, vládce, by chtěl být dobrým, ale všechna předsevzetí rychle berou za své. Naopak, chová se krutě a nesmiřitelně. Jediné děvčátko mu projevuje skutečné city, zatímco sluha a kuchařka setrvávají jen kvůli penězům a pokoušejí se vyrabovat neorganizovanou domácnost. To vše trvá do té doby, než vypuknou rebelie a králi se jako jediné řešení nabízí válka.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz