Syntetická hostina

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 2 ženy 3

Ondřej Škrabal

SYNTETICKÁ HOSTINA

2 m, 3 ž

Alternativní dramatický text je sice původně napsaný pro dramatické divadlo, ale odráží i některé zkušenosti z volných performance či konceptuálního umění. Scéna je rozdělena na dvě části, které představují uměle vytvořené protipóly (např. prostor pro kuřáky a nekuřáky, jeviště a hlediště apod.). Jeden prostor je určen pro tři herce (2 ženy, 1 muž), kteří vedou ve volném verši dialogy či monology o svém dramatickém setkání ve venkovské hospůdce, kde zažili nedostatek dobrého jídla, zatímco druhý prostor je určen pro dva herce, kteří vůbec nemluví a prožívají nesnesitelně dlouhou večeři (tento prostor může být nahrazen např. projekcí apod.).

Ačkoli podtitul hry je „pozorování jídla", hlavní téma textu (či souboru textů) je samotný jazyk, v němž hra nachází mnoho paralel s potravinami. Jde tak o jakousi surrealistickou či absurdní analýzu slovních výrazů, tempa a rytmu banálních každodenních rozhovorů. Každá část textu může mít odlišný výklad, čímž polemizuje s jazykovou normou, pracuje s nápaditostí a hudebností jazyka a může vyvolávat existenční či apelativní otázky.

Hra získala 3. místo v Anonymní dramatické soutěži 2018.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz