Sunsets And Glories

Titul v originále: Sunsets And Glories

Autor: Peter Barnes
Žánr: aktovka
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 18 ženy 5

Peter Barnes (Velká Británie)

SUNSETS AND GLORIES (SOUMRAK A SVÍTÁNÍ)

19 m, 5 ž

aktovka - groteska

Pro tuto poutavě napsanou historickou grotesku si autor jako téma vybral příběh ze starších dějin římskokatolické církve. Koncem 13. století, po smrti Mikuláše IV., se papežský stolec najednou ocitl bez nástupce. Církevní otcové se nemohli shodnout v nové volbě, když tu se po únavných jednáních jeden z přítomných senilních starců svezl na kolena a jakoby u vytržení zvolal jméno poustevníka Pietra de Morroneho. Všichni ostatní překvapivě souhlasili. Ne tak sám poustevník, který padesát let žil v odříkání a netoužil po životě ve městě, po moci a intrikách. Odmítl opustit svoji jeskyni, takže pro něj museli vyslat deputaci z Říma, kterou se nakonec nechal přemluvit a ujal se funkce jako Celestýn V. Ještě týž rok vydal nové nevídané ustanovení o tom, že papež může abdikovat a tohoto nového práva hned využil. Nepodařilo se mu ale uniknout zpět do svého pokorného života, protože nový papež Bonifác VII. ho káže uvěznit na hradě Fumore, kde po deseti měsících umírá.

Sám historický příběh nese určité tragikomické rysy (zmatená a neuvěřitelná volba nebo doprošování nově zvoleného papeže u jeho jeskyně). Právě na ty se autor zaměřuje a další detaily přidává sám (de Morrone si v trůnním sále postaví stan a v něm přebývá; intrikáni dvou různých křídel přestrojí svoje metresy za archanděly. Jeden Celestýnovi radí, aby se vzdal stolce, druhý, aby vytrval. Celestýn ve své prostotě věří, že oba jsou praví a že Bůh ho zkouší). Výsledkem je zábavná antiiluzívní (a samozřejmě velmi ostře kritická) show, ve které vystupují králové, kardinálové, prostitutky, svatí, blázni i vrahové a která předvádí, že ve Vatikánu přežije, stejně jako v džungli, jenom ten nejsilnější, ale že i ti nejotrlejší mají kdesi v sobě svědomí, které začne hlodat, když se ocitou tváří v tvář skutečně svatému človeku. V takové situaci se šelmy buď dají zkrotit, anebo, což se stane Celestýnovi V., se vrhnou na to, kdo ji vydráždil nastaveným zrcadlem.

Doporučujeme inscenovat s dalšími autorovými aktovkami z naší nabídky.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz