Summerwine

Titul v originále: Summerwine

Autor: Gesine Danckwart
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 1 ženy 2

Gesine Danckwart (Německo)

SUMMERWINE (Víno léta)

2 ženy, 1 muž

Jednoaktová hra Summerwine je minimalistická etuda, jež se na malém prostoru pokouší ve zkratce vystavět a trojrozměrně znázornit fenomén partnerských vztahů i jejich deformací v průběhu času. Hlavní osou hry je vcelku běžné téma partnerského trojúhelníku. Dvě přítelkyně, Marga a Dagmar, najdou spícího muže, Marquarta, a seznámí se s ním. Marquart se nejdříve sblíží s Margou, ale vzápětí se s ní rozchází, neboť Marga není ochotná se trvaleji vázat. Poté se Marquart sblíží s Dagmar, oba se do sebe zamilují a Marga tuto skutečnost těžce snáší. V závěru hry již nikdo není s nikým a všechno patří minulosti.

Epická linie příběhu je podřízená lyrické rovině dojmů. Vše se odehrává v rámci textových i časových zkratek. Láska je sdíleným světem a reprodukuje se skrze porozumění, je teplým domem, zastávkou v toku času, a střídá se s dobou, v níž stojíme venku a nahlížíme se závistí ostatním do oken. Oba světy jsou ve své podstatě totalitní, protože zásadním způsobem determinují náš pohled na svět okolo.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz