Straw Chair

Titul v originále: Straw Chair

Autor: Sue Glover
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 3

Sue Glover (Velká Británie)

SLAMĚNÁ ŽIDLE (STRAW CHAIR)

z angličtiny přeložil David Drozd

1 m, 3 ž

Současná komorní hra jedné z nejvýraznějších autorských osobností skotského dramatu.

Hra je situována na zapadlý ostrov St. Kilda ležící na severozápad od Skotska, odehrává se v polovině 18.století.

Na tento ostrov přijíždí kněz středního věku Aneas se svou mladičkou sedmnáctiletou ženou Isabelou. Na ostrově již dlouho kněz nebyl, Aneas má v plánu zůstat zde od jara do podzimu (zaleží zejména na počasí, kdy se opět podaří lodi u ostrova přistát...). První setkání s ostrovem je pro Isabelu šokující: tuto dívenku z Edinburgu, která se provdala za muže o mnoho let staršího sotva před měsícem, vyděsí „necivilizovanost" prostředí. V nejlepším domě, který je pro mě vyhrazen, není žádný stůl ani židle, jen kamenná „postel" u stěny. Kromě toho Isabel mluví gaelsky, což je běžná zde používaná řeč, takže se cítí jako skutečný cizinec na tomto „kusu skály".

Záhy však zjistí, že ostrov má mnoho zajímavých obyvatel a tak zatímco její manžel se věnuje svým povinnostem kněze, ona se seznamuje ostrovankami a postupně se stává jednou z nich a zejména potkává bláznivou Ráchel (žena kolem čtyřicítky), majitelku jediné, slámou vyplétané, židle na ostrově.

Bláznivá Ráchel postupně vypoví Isabel svůj životní příběh: její manžel, vysoce postavený skotský šlechtic, je zapleten v „protistátním" spiknutí, které odhalila, muž ji proto takto „uklidil" (ST.Kilda je už třetí ostrov, kde je Ráchel ve vyhnanství.) Isabel se jí snaží pomoci a snaží se přemluvit i Anea, aby něco udělal. Ten však Ráchel zpočátku nevěří, neboť zná „oficiální" verzi, že to byla Ráchel, kdo se pokusil zabít svého muže a proto byla takto uklizena. Isabel nakonec skryje do jednoho z člunů odvážejících vlnu až dolů do Skotska Ráchelin dopis pro její bratrance. Bohužel celé spiknutí je odhaleno a Isabel s Aneasem musejí ostrov opustit.

Všechny tyto zážitky však neodvolatelně promění vztah Isabel a Aneasa - nedůvěřivý Aneas nakonec uvěří Ráchelině verzi příběhu, bohužel už příliš pozdě. Jsou vykázáni z ostrova místním šlechticem právě ve chvíli, kdy Aneas našel v osadnících svou obec, pro niž by mohl být skutečně dobrým pastýřem, ve chvíli, kdy jeho vztah s Isabel - do té doby spíše formální - se stal skutečnou hlubokou láskou se vším, co k tomu náleží.

Isabel s Aneasem tak opouštějí pološílenou Ráchel na ostrově, aniž vědí, co je v Edinburgu čeká - spiklenci, které odhalila, mají velmi dlouhé prsty, a mohli by jim velmi zkomplikovat život.

Hra mísí lyrické a dramatické scény, zvuk běžné angličtiny s gaelštinou (osadníci např. zpívají gaelsky žalmy). Uzavřený ostrov uprostřed moře dává všem scénám zvláštní atmosféru. Všechny tři ústřední postavy (Isabel, Aneas, Rachel) jsou mistrně napsané charakterní role. Hra, i když je velmi jednoznačně historicky i místně situována, zpracovává s přesvědčivostí proměny vztahů všech tří postav, které mají obecnější dosah.dd

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz