States of Shock

Titul v originále: States of Shock

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 2

Sam Shepard

STATES OF SHOCK (V šokovém stavu nebo také Státy v šoku)

3 muži, 2 ženy

Shepardova hra z roku 1991 (tj. z roku Války v Zálivu, jejímž významným odpůrcem S.S. byl - zkušenost z níž vychází je však zřejmě ještě vietnamská). Do cukrárny přiváží Plukovník na invalidním vozíku Stubbse, mladého muže po vážném úrazu. Jedinými dalšími hosty je starý manželský pár, jež se marně domáhá obsluhy u servírky Glory Bee. Rozhovor je velmi napjatý a točí se kolem vzpomínek Plukovníkova syna, který byl zřejmě spolubojovníkem dnešního invalidy. Jeho válečné zkušenosti Plukovník demonstruje na cínových vojáčcích. Válka je přítomná i v monolozích ostatních postav i zvukových a vizuálních efektech. Pointa hry je typicky shepardovská: Subbs je ve skutečnosti zřejmě sám oním Plukovníkovým synem, nenávist mezi oběma muži - a generacemi a jejich hodnotovými systémy - je však tak silná, že se oba vědomě či podvědomě pokrevní příbuznosti vzdávají.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz