Sousedé

Titul v originále: Sousedé

Žánr: hra rozhlasová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 2 ženy 2

Emilie Stará

SOUSEDÉ

2 m, 2 ž, hlasy

rozhlasová hra

Jana a rodiče Soni mají vedle sebe chalupy na horách, Jana tudíž zná Soňu od jejího narození. Soňa říká Janě: „Teto!“ a Jana, sama bezdětná, má Soňu ráda, jakoby Soňa byla její skutečnou neteří.

Soňa, již coby dospělá, začíná z původní malé chaloupky budovat větší dům. Bez ohledu na potíže, které stavbou způsobuje svému okolí, ve stavbě pokračuje. V rozporu se svým bezohledným jednáním moderuje Soňa v rozhlase rubriku Sousedé, kde řeší s odborníkem sousedské spory.

Jana by pravděpodobně ustoupila Soniným požadavkům, ale Karel se nechce smířit s bezprávím, které je Janě způsobováno.

Stres, který Jana prožívá, vede i ke sporu mezi Janou a Karlem.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz