Smrtelné hříchy / Sedm jednoaktových her

Titul v originále: Tödliche Sünden / Sieben Einakter

Žánr: aktovka
Překladatel: Magdalena Štulcová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 3

Felix Mitterer (Rakousko)

SMRTELNÉ HŘÍCHY / SEDM JEDNOAKTOVÝCH HER (TÖDLICHE SÜNDEN / SIEBEN EINAKTER)

přeložila Magdalena Štulcová

1 m, 3 ž

Téma hříchu, zejména hříchu tzv. smrtelného, je (byť mnohdy nevědomou) trvalou součástí života každého člověka. Každé naše konání je konfrontováno s otázkou po jeho správnosti, odpovědi se však liší. Liší se od epochy k epoše, od jedince k jedinci. Ono patnáct století staré Sedmero přesto dosud platí, jen konkrétní náplň mění podobu. Pýcha, lenost, smilstvo, hněv, lakomství, závist a obžerství jsou témata, s nimiž se denně potkává každý z nás. Felix Mitterer nachází ve svém souboru zobecňující znaky, představuje současnou konkrétní podobu těchto tradičních hříchů velice divadelními prostředky. Nahlíží do rodin, předvádí televizní reality-show, v níž ukazuje, jak nevyhnutelně právě na tyto tradiční hříchy v dnešní podobě doplácíme - a to tady a teď, ne až na věčnosti. Honba za úspěchem, sebestřednost, absence intimity, vybičovaný sex, bulimie, překrucování smyslu slov - to vše kvůli nutnosti obstát - to jsou reálné hrozby. Naše způsoby sebevědomého páchání činů, jež za hříchy nepovažujeme, vedou nezřídka přímou cestou ke smrti. Jsou to hříchy nadosobní, vedou k záhubě nejen konkrétního jedince, ale společnosti. Takto vypráví autor sedm jednotlivých příběhů, jejichž protagonisté procházejí - charakterizováni kostýmem a jménem - všemi jednoaktovkami.

Premiéru hry uvedlo v roce 1999 divadlo Kammerspiele des Tiroler Landestheaters z Innsbrucku.U nás poprvé aktovky uvedla scéna VOŠH PiDivadlo v lednu 2016.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz