Smrt v Thébách

Titul v originále: Døden i Teben

Autor: Jon Fosse
Žánr: adaptace
Jazyk: čeština
Postavy: muži 9 ženy 3

Sofokles - Jon Fosse (Norsko)

SMRT V THÉBÁCH (DØDEN I TEBEN)

z norštiny přeložila Karolína Stehlíková

9 m, 3 ž + chór

úprava Sofoklových tragédií Oidipus král, Oidipus na Kolónu a Antigona

Fosseho úprava není revolučním přepracováním známých tragédií. Jedná se spíše o zhuštěnou verzi antické trilogie v duchu autorova minimalismu známého z jeho vlastních her. Díky prosvětlení děje, zestručnění replik a jejich opakování získává drama spád a působí intenzivněji. Stejně jako v původních tragédiích sledujeme osudy thébského krále Oidipa, který po odhalení svých vin opouští s Antigonou Théby a následně umírá na Kolónu. Rozhodnutí krále Kreonta nepohřbít jednoho z Oidipových synů postaví Antigonu do středu dění. Neposlušná dcera nakonec spáchá sebevraždu a spolu s ní zemře i Kreontův syn Haimon. Ve Fosseho úpravě se nevyskytuje postava athénského krále Thesea a okruh motivů s ní spjatý.

Úpravu uvedlo osloské divadlo Det norske teatret v roce 2008.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz