Smallholding

Titul v originále: Smallholding

Autor: Chris Dunkley
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 1

Chris Dunkley (Velká Británie)

SMALLHOLDING (MALOSTATEK)

1 m, 1 ž

Zamilovaní mladí manželé Jen a Andy stojí na prahu nového života. Stěhují se do zanedbané vesnické chalupy, jejíž stav, upadající ze špatného v ještě horší, odráží jejich neschopnost naplnit předsevzetí a ztrátu nadějí. Manželé se na začátku jeví jako sympatičtí neumětelé, kteří jsou ale plně odhodláni prosadit se jako farmáři. Andyho nadšení je sice přehnané, velkohubé a zřejmě utopické, ale to se vzápětí vysvětlí tím, že nedávno skoncoval s drogovou závislostí.

Čím víc Andy básní o velkolepé budoucnosti, tím méně toho dělá. Jen mu svěří peníze na sadbu, ale on je utratí jinak. Když Jen objeví krvavý kravský roh, o kterém Andy prohlásí, že je ho třeba zasadit do půdy, aby do ní proudila kosmická energie, je už vcelku jasné, že jeho úsudek znovu zakalily drogy. Jen udělá scénu a chce Andyho vyhodit, ten se však nedá. Navíc je mistr citového vydírání a sebelítosti, které Jen neumí čelit. Dopadne to tak, že ho sama, zklamaná a vyčerpaná, požádá, ať se s ní podělí o dávku. Tou dobou už víme, že závislí byli oba a dokonce měli dítě, které jim muselo být odebráno. Stejně jako poprvé, i teď Jen podléhá Andyho vlivu. Sobě Andy dokáže závislost omluvit, ale Jen, která pochází z dobré rodiny, vždy měla všeho dostatek a nebyla vystavena životním ústrkům, na ni podle něj nemá právo.

Půda leží ladem, Andy čas o času něco ukradne, dům dál chátrá. Manželé žijí úplně mimo realitu. Už není jasné, co je fakt a co jejich fantazie. Např. se snaží za pět minut uvařit neexistující kuře v nefungující troubě. Peníze úplně dojdou. Dávky je třeba, a proto Andy svou ženu postoupí dealerovi. Tahle událost Jen zlomí a znamená konec jednoho životního období. V poslední scéně se Jen a Andy ještě jednou setkávají. Jejich manželství se rozpadlo, ale Jen už má zpět ve svojí péči dceru a i Andy se léčí. Poslední věta dialogu shrnuje celou jejich, tedy především Andyho, zkušenost: „Když se díváš špatným směrem, mnoha věcí si nevšimneš.“

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz