SLAVS!

Titul v originále:

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 5

Tony Kushner

SLAVS! (Slované!)

5 mužů, 5 žen, 1 dítě

Krátká hra o prologu, třech aktech a epilogu. Nejnovější dílo autora Andělů v Americe navazuje na toto klíčové dílo současné americké dramatiky, a to jmenovitě na postavu "nejstaršího žijícího bolševika" Alexeje Antediluvianoviče Poparáděva, a děj umisťuje výhradně do rozpadajícho se a již rozpadlého Sovětského svazu. V prvním dějství nás autor zavádí přímo do Kremlu osudného roku 1985 a nechá přímo před našima očima zemřít dva z členů politbyra, sešlé věkem a zděšené nadcházejícími gorbačevovskými reformami. Druhý akt Kushner situuje do prestižního vědeckého pracoviště: Všesovětského archivu pro studium cerebro-cefalognomického historicko-biologického materialismu, pod kterýmžto parodicky znějícím názvem se skrývá pracoviště výzkumu mozků zesnulých velikánů bolševického režimu, naložených v lihu. Zde je - díky protekci jednoho z "mladších" členů aparátu Popolitipova - zaměstnána jako hlídačka mladá Jekatěrina. Aparátčiova láska je však beznadějná, protože Jekatěrina miluje lesbickou láskou vědeckou pracovnici ústavu, onkoložku Bonfilu. S oběma se pak setkáváme na Sibiři v roce 1992: Bonfila sem byla na aparátčikův zásah přeložena už před lety, Jekatěrina ji následovala - ač se mohly obě již dávno díky uvolnění, jež provázelo perestrojku, vrátit do Moskvy, setrvávají a snaží se ze všech sil pomáhat lidem a hlavně dětem, zmrzačeným a umírajícím v důsledku katastrofální úrovně radiace. Snaží se k tomu využít i inspekční návštěvy bývalého Popolitipova zástupce, dnes člena Žirinovského strany. Výsledkem jeho konfrontace s matkou umírajícího dítěte je však jen konstatování totálního selhání systému a lidí v něm a beznaděj, jíž Bonfila, potomkyně ruských revolucionářů, marně vzdoruje svým vyznáním víry v socialismus. Epilog se odehrává v nebi, kam právě dorazila Voďa, děvčátko ze sibiřské scény: zde pak disputuje s oběma mrtvými členy politbyra nad koncem ruského dějinného experimentu, který byl pokusem změnit lidskou vůlí zkažený svět. Poslední replikou hry je opakování Černyševského otázky, která tak vzrušila Lenina: Co dělat?

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz