Six Fuges

Titul v originále: Six Fuges

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 3

Melissa James Gibson (USA)

SIX FUGES (ŠEST FUG)

3 m, 3 ž

V tomto vysoce abstraktním textu vystupují tři dvojice - manželé na opuštěném ostrově, ztracená mladá žena a zámečník, žena pracující na dráze a fotograf. Každý z nich v sobě nese nějaké trauma z minulosti, které však ve většině případů nelze jednoznačně pojmenovat. Všichni se objevují a posléze setkávají v jakémsi mezním životním okamžiku, aby se na závěr pokusili společně pojmenovat jedinou věc - svůj životní sen.

Hra je rozdělena do šesti částí (fug), v nichž se postupně objevují a znásobují některé motivy - motiv plynutí času (fotograf zachycující lidské neštěstí v čase zároveň v jednotlivých scénách „mládne" - sundává si masku a putuje tak do minulosti), motiv hledání domova a pomoci (žena neví, kam patří, a proto jde k zámečníkovi, aby jí vyrobil klíč od ztraceného domova), motiv cesty a pohybu v prostoru (manželský pár je na jakémsi pustém ostrově odcizení a samoty), motiv nenaplněného snu, bolesti, zániku. Neméně důležitý je i motiv jazyka a jeho důležitosti a nezachytitelnosti zároveň (Jsme odsouzeni k jazyku, říká jedna postava). Tyto motivy jednotlivé postavy propojují natolik, že se v závěrečné fuze všechny spojují prakticky v „jeden hlas" ve chvíli, kdy se do textu explicitně dostává hudební tematika - lidské slovo se stává hudbou, mnohohlasem..

Text pracuje i s prostorovými náznaky, prostředí jsou sice základně tři, ale často se mění a nebo fungují paralelně, autorka předepisuje „širé moře" anebo „blížící se rychlík".

Náznakovitost, odstup a ironie vysvítá jak z jejího autorského přístupu k postavám, tak i z jazyka, který je velmi komplikovaný, ale zároveň přesný. Autorka si hraje se slovy, některé pasáže připomínají moderní poesii psanou volným veršem.

Provozováno jako čtení v rámci Random Acts, v McCarter Theater Center for the Performing Arts v roce 1995.

ml

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz