Schuman Plan

Titul v originále: Schuman Plan

Autor: Tim Luscombe
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 2

Tim Luscombe (Velká Británie)

SCHUMAN PLAN (SCHUMANŮV PLÁN)

3 m, 2 ž

Když se Tim Luscombe rozhodl napsat hru mapující vývoj celku, který dnes známe pod názvem Evropská unie (EU), měl na mysli opus, který by, realizovaný scénicky, přesáhl deset hodin. Schuman Plan je nakonec skromnější, ale i tak rozsahem přesahuje rámec standardní celovečerní hry. Zájem o současná, umělecky zatím málo probádaná témata, je součástí autorovy ideologie. Luscombe problematiku EU líčí z pozic Velké Británie, která má k evropskému bratříčkování stabilně nedůvěřivý postoj. Úhel pohledu, ve kterém se mísí optimismus s pochybnostmi, je inspirativní i pro diváka z oblastí nově integrovaných států, které už do EU vstupovaly s vědomím jejích úspěchů i neúspěchů.

Příběh sleduje osudy Billa, jehož na začátku hry potkáváme jako venkovského chlapce z jižní Anglie. Projde osudovou válečnou zkušeností, kdy se v Holandsku seznámí s Teddym, jehož humanistický postoj k poraženým německým vojákům v něm vzbudí vůli po hledání smířlivé cesty. Bill se stane tajemníkem předsedy vlády a je svědkem prvních náznaků k evropské integraci. Z nadšeného bojovníka za myšlenku jednotné Evropy se ale po letech stává pesimista, který nakonec dobrovolně opustí službu ve vysokém úřadě. Stává se výkonným úředníkem jednotné zemědělské politiky, svědkem nesmyslné likvidace malých živností a nespravedlivé podpory podvodníků.

Epilogem příběhu je Billovo setkání s knězem, který se zmíní o tom, že papež uvažuje o kanonizaci otců-zakladatelů Evropské unie. Jméno skutečného původce myšlenky Společného trhu, jenž se stal základem dnešního celku, Jeana Moneta, je už zapomenuto.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz