Proof

Titul v originále: Proof

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 2

David Auburn (USA)
DŮKAZ (PROOF)
z angličtiny přeložil Jan Hančil
2 m, 2 ž

Hra Davida Auburna Důkaz, která v roce 2001 získala Pullitzerovu cenu, je hrou o osamělosti a bezbrannosti výjimečně nadaného člověka, o křehké hranici mezi genialitou a duševní nemocí. Catherine, dcera geniálního matematika Roberta, který onemocněl nevyléčitelnou duševní chorobou, se o svého otce stará až do jeho smrti. Obětuje mu pět let života, studium matematiky na univerzitě (zdědila mnoho z otcova nadání) a snaží se o něj pečovat doma. Věří, že v domácím prostředí se jednou bude moci vrátit ke své práci. A opravdu se v jednom okamžiku zdá, že všechno bude jako dřív a Catherine bude moci studovat. Po devítiměsíčním přechodném uzdravení se však vše vrací do starých kolejí a Robert se po zbývající čtyři roky života ponoří do vlastního autismu. Catherine musí nechat školy a přijde o všechny své přátele. Její sestra Claire mezitím dělá kariéru v New Yorku a vydělává peníze, jimiž se vykupuje ze závazků vůči rodině. Jednoho dne se ale všechno mění: Robert umírá. Catherine se musí rozhodnout, co dál, Claire přijíždí na pohřeb a její přítomnost vyhrotí situaci: Claire chce prodat rodinný dům, ve kterém nyní Catherine zůstala sama a vzít sestru k sobě do New Yorku. Catherine se však zamiluje do sympatického, loajálního, ale jen průměrně nadaného otcova bývalého žáka, toho času už vysokoškolského učitele Hala. Hal přitom zjišťuje, že v jednom z otcových sešitů, kterých popsal v době své nemoci desítky, je důkaz k teorii prvočísel, důkaz na samé hranici možností současné matematiky, zjevně dílo geniálního matematika. Kdo je autorem tohoto důkazu? Talent se dědičný a s ním i psychická nestabilita. Catherine do jednoho z otcových sešitů vypracovala důkaz hodný svého otce, ale ani Hal ani její sestra Claire jí nevěří. Hal svou nedůvěrou nemírně hluboko zasáhne křehkou rovnováhu Catherininy duše. Catherine upadá do apatie, ve které se snoubí psychické vyčerpání s celkovou ztrátou smyslu a již se zdá, že její obavy, aby se u ní neopakoval otcův osud jsou oprávněné, přistoupí na sestřin návrh přestěhovat se do New Yorku, kde jí sestra může nabídnout prvotřídní "lékařskou" péči. Snad je ale přece jenom ještě jedna cesta. Těsně před odletem se Hal vrací a omlouvá se Catherine: po analýze důkazu, ke kterému svolal celý tým kolegů zjistil, že nejde o dílo Roberta, ale jeho dcery. Snaží se jí nyní vrátit důvěru ve smysl života.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz