Professional Foul

Titul v originále: Professional Foul

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 19 ženy 1

Tom Stoppard (Velká Británie)

PROFESIONÁLNÍ FAUL (PROFESSIONAL FOUL)

přeložil Michal Schonberg

18 m, 2 ž

Televizní hra věnovaná Václavu Havlovi byla poprvé uvedena v televizi BBC v roce 1977.

V letadle z Londýna do Prahy se potkají tři angličtí účastníci filosofického kongresu, který se koná v Praze. Návštěvu jednoho z nich, Andersona, platí československá vláda. V hotelovém pokoji Andersona navštíví jeho bývalý student Pavel Hollar. Studoval v Anglii a v roce 1968 se vrátil do Československa. Živí se uklízením záchodů a ve volném čase píše filosofické práce. Teď Andersona žádá, aby jeho práci odvezl do Anglie, kde ji jeden z jeho někdejších spolužáků, který se už do Československa nevrátil, přeloží, a aby se ji pokusil vydat. Hollar sděluje důležité části rozhovoru Andersonovi na chodbě a v koupelně, kde je puštěná voda, ze strachu, že je hotelový pokoj odposloucháván. Anderson, profesor filosofie, jehož specializací je etika, to odmítne jako neetické vzhledem k tomu, že je tu na pozvání československé vlády. Hollar ho tedy požádá, aby mu práci přinesl zítra domů, protože má obavy, že bude na cestě z hotelu zastaven policií. Druhý den se Anderson cestou na fotbalový zápas Anglie a Československa staví u Hollarů, aby Pavlovi vrátil filosofickou práci. V bytě zrovna probíhá policejní prohlídka. Pavel Hollar byl včera cestou z hotelu zatčen a paní Hollarové se teď bytem prochází několik tajných policistů. Anderson je překvapený a nečekanou situací naprosto vykolejený. Policisté si ho tu také chvíli nechají a odmítají ho propustit, než seženou důstojníka, který mluví anglicky. Anderson tak propásne fotbalový zápas a sedí u Hollarů v kuchyni a poslouchá ho aspoň z rádia. Po návratu najde v hotelu několik opilých teoretizujících filosofů a sportovních reportérů vyslaných do Československa referovat o fotbalovém zápasu. Následující den má Anderson přečíst na konferenci svůj příspěvek. Změní plán a místo původní připravené práce mluví na téma práv a pravidel jednotlivce a společnosti. Při zpáteční cestě je na letišti důkladně kontrolován a v letadle pak šokovanému kolegovi odpoví, že opravdu něco veze, a sice v jeho kufru - Hollarovu filosofickou práci.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz