Portugálie

Titul v originále: Portugál

Žánr: tragikomedie
Překladatel: Táňa Notinová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 3

Zoltán Egressy (Maďarsko)

PORTUGÁLIE (PORTUGÁL)

z maďarštiny přeložila Táňa Notinová

6 m, 3 ž

Portugálie znamená totéž co únikový sen, touhu po lepším životě kdesi za hranicemi přízemní banality. Zoltán Egressy situuje svou „hospodskou" tragikomedii do smyšlené vesnice Igrács, podařilo se mu však vytvořit drsný, hyperrealistický obraz postkomunistické kocoviny vztažitelný na každodennost jakékoli reálné komunity. V této podobnosti čistě nenáhodné spočívá obliba hry, která záhy překročila maďarské hranice a šíří se středoevropským prostorem. V oparu hospodských tlachů je ukryto téma, které se - nezávisle na prostoru, čase i době - týká každého z nás: Co je svoboda? Můžeme vystoupit z obvyklých kolejí? Můžeme začít nový život?

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz