Politici

Titul v originále: Die Politiker

Žánr: komedie, dramatická báseň
Překladatel: Jana Slouková
Jazyk: čeština
Postavy: muži 1 ženy 1

variabilní obsazení

Dramatická báseň o izolaci a frustraci, nečekané celosvětové zkušenosti i nových pocitech každého z nás. Oceňovaný německý dramatik napsal hru v izolaci prvního lockdownu. Vycházel v nich ze svého deníku, který posléze zničil, výsledkem je ale formálně neobvyklá hra, na kterou můžeme pohlížet jako na asociativní proud slov, plný spílání politikům i světu kolem, stejně tak jde ale o důmyslně koncipovanou poezii s výrazně rytmizovaným jazykem, svébytným světem metafor a břitké ironie.

Politici měli svou premiéru na konci srpna 2019 v Deutsches Theater Berlin a ihned si začali razit úspěšnou cestu po dalších německých scénách. Úzkost, bezmoc, vztek a letargie, stejně jako alibistické předávání zodpovědnosti vyšším místům, to jsou jen některé motivy, které v sobě nese toto vrstevnaté originální a navýsost aktuální dílo. Hra vyšla v časopise MDP Moderní divadlo v roce 2020.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz