paradies fluten

Titul v originále:

Autor: Thomas Köck
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2 ženy 2

Thomas Köck (Rakousko)

PARADIES FLUTEN (RÁJ POVODNĚ)
variabilní obsazení

Hra s podtitulem „zbloudilá sinfonie“ (verirrte sinfonie) je první částí „trilogie o klimatu“ (zatím druhou částí je hra paradies hungern / ráj hladovět).

Hlavní téma povodní jakožto ekologické katastrofy je vtěleno do záplavy slov a obrazů, které autor obratně propojuje do působivého textu. Pocházejí povodně, které se na zemi rozmáhají, z ráje? Jsou pro Zemi prokletím, mstou nebo požehnáním? Nebo bude zaplaven a učiněn neobyvatelným sám pozemský ráj? Text je prostoupen melancholickou komikou, autor mistrně klene oblouk od počátků globalizace do dneška: od počátků kaučukových plantáží pozdního 19. století, kterým padli za oběť celé krajiny a národy, přes šílený export měšťansko-evropské kultury pomocí stavby operního domu Teatro Amazonas, až k příběhu jedné tanečnice, která pocítí na vlastní kůži nahé násilí dnešního pracovního světa – plně flexibilního, založeného na projektech a sebemarketingu. Spláchnou povodně poslední zbytky lidstva jako příboj stopy v písku?

Autor (1986) se narodil v Horním Rakousku, studoval ve Vídni a Berlíně filozofii a literární vědu, od roku 2012 scénické psaní (Berlín, Lipsko). V sezóně 2015/16 je domácím autorem divadla Nationaltheater Mannheim.

Hra mj. pro „tonoucí taneční soubor, vyčerpaný symfonický orchestr, dva přeživší v klimatických pouzdrech a průměrnou bílou středoevropskou rodinu“ oslovila svou poetikou odborníky a získala prestižní cenu pro nastupující dramatiky Kleist-Förderpreis 2016. Zároveň byla nominována na přehlídku nových německojazyčných her Heidelberger Stückemarkt 2015.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz