Odysseus. Báseň jednoho dne

Titul v originále: Odysseus. Báseň jednoho dne

Autor: James Joyce, Ladislav Stýblo
Žánr: dramatizace
Jazyk: čeština

Ladislav Stýblo - James Joyce

ODYSSEUS. BÁSEŇ JEDNOHO DNE

mnoho postav

Divadelní adaptace slavného stejnojmenného románu Jamese Joyce, který patří mezi největší a nejkontroverznější díla světové literatury.

Základem divadelní adaptace je příběh všedního dne jistého bezvýznamného dublinského inzertního akvizitora, Leopolda Blooma, prolínající se, v duchu Joyceova románu, rafinovaně s epizodami v Homérově Odyssey, reminiscencí evropské kultury, a zároveň s jakousi kronikou evropské divadelnosti. Po všech stránkách impozantní a mnohovrstevný Joyceův román představuje obraz vykreslený s nepříjemnou trefností, zároveň však také s pochopením, poezií a jakousi zvláštní něhou. Je to portrét moderního člověka bloumajícího a hledajícího po mořích civilizace, umění, vědy a velkoměsta a přitom paradoxně ztrácejícího sebe sama. Odysseův - Bloomův závěrečný návrat k manželce (Penelopě) je návratem postrádajícím katarzi tak výmluvně, že jej lze vnímat jako nejryzejší obraz moderních životů ústících v jakousi podivnou bezbřehost bez možnosti nalézt v ní nějaký „vyšší smysl". Obsáhlý, rafinovaně rozvětvený tragikomický příběh Leopolda Blooma a dalších dublinských postav a postaviček je formálně zcela zvláštním divadlem, vybudovaným v duchu Joyceova románu na základě netypické divadelní, hudební i jazykové formy. Hra je scénářem pro rozměrné divadelní plátno využívající „syntetické" rozehrání všech složek divadla a všech možností jeviště i herecké hry - je netradiční a v mnoha podstatných ohledech modernizovanou variantou tzv. totálního divadla, použitelnou především pro běžné divadelní domy.

Joyceův román u nás dosud divadelně adaptován nebyl. K adaptaci byl použit překlad Aloyse Skoumala.

las

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz