noc ze 6. na 7.4.19..

Titul v originále: noc ze 6. na 7.4.19..

Autor: Stanislav Vávra
Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 6 ženy 4

Stanislav VÁVRA

NOC ZE 6. NA 7.4.19.. (hra o bifurkaci)

6 m, 4 ž a další blíže neurčené postavy

Bifurkace = rozdvojení; bifurkace kolejí, odbočka; bifurkace řeky = rozdvojení řeky v pramenné nebo nížinné oblasti ve dva i více toků; bifurkace nervů, cév. Tolik Slovník cizích slov. Hra ve čtyřech obrazech (Ulice, Kavárna, Hospoda, Ulice) s písněmi psaná básnickým jazykem. Sir Petr uslyší ve sluchátku telefonu v telefonní budce hlas neznámé dívky, kterou se rozhodne najít. Skrze zadní stěnu telefonní budky projde do podivného bezejmenného města, v němž je vše přesně rozděleno: sociální role, zaměstnání, funkce každého člověka, prostory a ulice pro určité skupiny obyvatel. Osud jednotlivce je jednou pro vždy daný a jen vyvolení mohou své postavení změnit. Je to totalitní svět řízený „vladaři" a „soudcem" a hlídaný „dozorci". Oficiálně ale svět nejsvobodnější, protože každý dělá jen to a právě to, co je mu určeno. Každý tu má tudíž své pevné místo. Lidé tu neznají slunce, modré nebe, květiny, láska je úpadkový přežitek... Sira Petra nejprve považují za špicla. Petr do precizně strukturovaného světa vnáší duch pochybnosti a hledání. Blondýnka s Nedělákem jdou se Sirem Petrem hledat lepší svět. Dojdou k telefonní budce ze začátku hry. Blondýnka a Nedělák už musí další cestu hledat sami. Sir Petr dívku nenašel, cestou nacházel jen její „stopy". Ocitá se zas v budce, drží sluchátko a píská stejnou melodii jako na začátku. Okolo jdou dívka s chlapcem (Blondýnka s Nedělákem) - chlapec Petra zdraví, ale dívka ho nevidí. Najednou jakoby neexistovalo nic: Sir Petr, ONA, kterou hledal, ani dosud vyprávěný příběh.

jboh

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz