Medzi nebom a ženou

Titul v originále: Medzi nebom a ženou

Žánr: hra
Jazyk: slovenština
Postavy: muži 2 ženy 1

Dodo Gombár
MEDZI NEBOM A ŽENOU

2 m, 1 ž

V prologu se seznamujeme i s principem hry. Technik najde na jevišti divadelní scénář a začne si ho pročítat. Tím vyvolá k životu postavy Muže a Ženy a zároveň se pak stává jakýmsi průvodcem děje, lyrickým komentátorem, hybatelem jednotlivých dvanácti výstupů, které jsou stylizovány jako měsíce v roce. Sled výstupů - scének je spojen téměř recitačními výstupy Technika, který v několika poetických větách nastíní náladu příslušného měsíce i milostného konfliktu.
Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, jindy naopak o rozchod, jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada jednotlivých měsíců je přenášena do výstupů - leden představuje genezi lásky, únor rozhovor milenců v posteli, březen je pantomimou Muže a ženy na lavičce v parku atd. Scénami prostupují motivy hříšného jablka, sexu, pochybování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se někdy dějově prolínají. Konec hry zachycuje stařenku a starouška, kteří ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby usnuli - je konec roku, takže věčným spánkem?

Premiéra hry se konala 9.9.2011 v podání brněnského souboru Frída a hrála se úspěšně v Čechách i na Slovensku. Hra byla přeložena do angličtiny a polštiny.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz