Massiver Kuss

Titul v originále:

Autor: Anja Hilling
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 1 ženy 1

Anja Hilling (Německo)

MASSIVER KUSS (MOHUTNÝ POLIBEK)

1 m, 1 ž

Muž a žena, v tomto případě Camille Claudelová (sochařka a sestra básníka Paula Claudela, jež strávila posledních třicet let svého života v blázinci) a sochař Auguste Rodin. U něj od roku 1884 Camille pracovala a stala se jeho zdrojem inspirace, modelkou, důvěrnou přítelkyní a milenkou. Nikdy nežila s Rodinem společně, neboť ten nebyl ochoten ukončit dvacetiletý vztah s Rose Beuretovou.

Mezi oběma umělci ční kámen, který modelují, ničí, obnovují. Proces přenášení přírody do nějaké formy je brutální, je to boj s materiálem, protivníkem, společností i vlastní vůlí: ovládat něco a tím ovládat lépe i sebe. Dva lidé, kteří pracují každý za sebe, ale které spojuje matérie, jsou to vzájemní obdivovatelé i rivalové, poddaní svých rukou.

Autorka napsala hru o neobvyklém vztahu dvou umělců, obecně ale i o tvořivé práci a s ní spojeném trápení, kráse, nouzi, tajemství. Postavy jsou uvězněny mezi tím, co bylo, a tím, co je, ve své práci a intimitě, mezi elegancí a každodenností, mezi uhlazeností a chaosem. Nadání, zakázky, žádný klid, vyčerpání - akt za aktem a kámen za kamenem autorka odkrývá nestabilní svět těchto dvou známých umělců.

Autorka napsala hru na zakázku divadla Theater Bonn, kde byla uvedena v září 2016.

Již pracujeme na českém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz