Masopust

Titul v originále: Masopust

Žánr: hra
Jazyk: čeština
Postavy: muži 8 ženy 8

Rostislav Křivánek

MASOPUST

hudba Vladimír Franz

8 m, 8 ž, sbor

Volně fabulovaná montáž z lidových textů doplněná rámcem středověkého města. Au­torovým záměrem bylo vytvořit svého druhu muzikál, ovšem muzikál velmi se lišící od většiny toho, co je v současné době v tomto žánrovém šupleti nacpáno. Muzikál spíše ve smyslu naplnění formy - neboť hudba by tu měla opět hrát dominantní a stylotvornou roli, měla by napovídat i doříkávat peripetie i vyznění příběhu. Na hudební složce opět spolupracoval Vladimír Franz, jehož originální pojetí folklórního dědictví staví ze střípků původních prvků zcela nový, ojedinělý, velmi plnokrevný a hutný hu­dební tvar.

Hra vychází z bohaté pokladnice českých masopustních zvyků a textů na ně napo­jených a kombinuje je s příběhem dvojice poutníků - muže a ženy, kteří, na útěku před nevyslovenou hrozbou středověké permanentně válečné krajiny, nacházejí bezpečí v hradbách města. Město je pohltí, rozdělí a vtáhne do divokého reje masopustní zá­bavy. Postupem času se jasně vydělí dvě skupiny - bezuzdně se šklebící a k zalknutí hodující Masopustníci, vedení Masopustem Bakchem,jejichž oslava Masopustu je až křečovitě důsledná a dychtivá a Postníci, vedení Půstem Quadragesimou, kteří staví proti šílenství Masopustníků zeď flagelantství, běd, nářků a pokání - stejně neupřím­ného a křečovitého. Tyto dvě skupiny se neustále střetávají a přetlačují se o své pojetí Masopustu. V tomto mumraji poutník Daniel zoufale hledá svou Kláru, těžko se smiřuje s tím, že se ocitli každý v jiném masopustním táboře. Kontrapunktem k třeštění města jsou Danielova nepřirozeně osamocená setkání s alegorickými zjeveními - Zoufalstvím, Samotou, Strachem i s tajemným Pánem města. Zlomem příběhu je Danielovo zjištění, že Pánem města je Mor, a že veškeré počínání davu - ať na té či oné straně - je jen reakcí na vědomí morové definitivy. Teprve teď se objeví třetí skupina - Zoufalci, do té doby jakoby nepřítomní, tedy ti, kteří jakkoli propadli zoufalství, zatím zcela ne­rezignovali. Daniel o svou Kláru bojuje s Morem i celým městem a vychází z tohoto boje vítězně, očištěn, přestože bez Kláry.

Hra je velkou příležitostí pro kompaktní soubor, který je schopen syntetického projevu - hereckého, tanečního i pěveckého a slibuje nabídnout publiku jiný pohled na dnes už pomalu zprofanovaný muzikálový žánr.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz