Maria´s Picture

Titul v originále: Slike Marijine

Autor: Lydia Shauermann Hodak
Žánr: monodrama
Jazyk: angličtina
Postavy: ženy 1

Lydia Scheuermann Hodak (Chorvatsko)

MARIA´ S PICTURE (MARIIN OBRAZ)

1 ž, hlas

Monodrama z období války v Jugoslávii, květen 1992. Padesátiletá Maria v jednoduchém nemocničním pokoji vzpomíná na hrůzy války, kterou prožívala spolu se svou mladičkou dcerou Lucií. Příběh pracuje s několika tématy, která se v obměnách vracejí. Ústředním tématem je mateřství. Jak se postupně dozvídáme, Lucie se narodila starším rodičům, jejichž vztah už dlouho nefungoval. Vyrůstala s matkou a dědečkem na vesnici, kde je zastihla válka. Lucie, ač byla velmi mladá, těsně před vyhnáním z vesnice otěhotněla se stejně starým chlapcem, kterého na začátku války zavraždili před jejíma očima. Těhotná byla ve stejné době i její matka Maria, znásilněná vojákem. Obě ženy, vyhnané z vesnice, v sobě nesou svoje děti. Zatímco Maria cestou potratí, Luciino dítě se v nemocnici narodí, ale Lucia umírá. Rámec hry tvoří rozhodnutí o jeho adopci - na začátku svého vyprávění je Maria připravena bezejmenné děcko, jehož je jedinou příbuznou, dát k adopci, na konci povolení k osvojení roztrhá. Další „postavou" v Mariině životě je nemocniční psycholožka Xenia, jež přivede Marii zpátky k její zálibě z mládí - k malování. „Každý má svůj obraz," říká se v textu. Maria se tedy v rámci terapie, v rámci snahy o zakotvení ve zhrouceném světě, snaží namalovat svůj obraz; skrze něj se dostává k poznání, že si musí nechat Luciino dítě.

Hra používá techniku střihu: Maria přechází z nálady do nálady, ve vzpomínkách přeskakuje ze zážitku na zážitek. Autorka pracuje metodou postupného odhalování Mariina života - zachycuje jak hrůzy války, tak obyčejnou radost ze života, ze sdílení, ze slunce, z pohádek. Text předepisuje jak pasáže vyprávění, tak „přehrávání" scén z minulosti.

Hra byla napsána v roce 1995.

Text je v agentuře k dispozici v anglickém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz