Madonnenterror

Titul v originále: Madonnenterror

Autor: Andreas Jungwirth
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3

Andreas Jungwirth (Rakousko)
MADONNENTERROR (TEROR S MADONAMI)
3 m

Hra je stylizována do 13 rozhovorů novináře se dvěma muži s nápadně andělskými jmény, Gabrielem a Rafaelem. Oběma mužům se zjevuje Panna Marie a oni jsou schopni pro ni cokoliv obětovat. Věrni svému poslání staví na veřejná prostranství, např. na mariánských náměstích, sádrové sochy Madony, zpívají chvalozpěvy za doprovodu harmonia a podstupují cesty k poutním místům bohorodičky. Novinář se s těmito horlivými muži pravidelně stýká a fascinovaně poslouchá jejich příběhům o zázracích, zjeveních a uctívání Panny Marie. Jejich tiky, směšné návyky a divný styl konverzace spojené s uctíváním Nebeské královny ho přivádějí v úžas. Liturgický zpěv, kterým končí každý ze 13 rozhovorů, se stává nezbytným rituálem.
Ovšem za maskou harmonie, nekonvenční víry a poetické nábožnosti se skrývá (snad nevědomé) nebezpečí, brutalita a ignorance. Kvůli těžké automobilové nehodě, kterou muži svým počínáním zaviní, je svědomí netrápí, nýbrž naopak jim dává záminku vylít si nenávist na postižené, staré lidi a děti. Během rozhovorů vyjde najevo, že dva podivíni jsou nebezpeční vrazi, kteří shazují sochy Panny Marie z mostů na auta - podle zákonů jde o přestupek, pro Gabriela a Rafaela jde o sakrální akt.
Hra je jazykově vytříbená, je přesvědčivou, zábavnou a současně šokující analýzou vzývání jakýchkoli kultů, náboženského fanatismu, dřímající agrese a koexistence různých pravd. Výborná příležitost pro mužskou hereckou dvojici - motivace obou postav jsou nejasné, neprůhledné a zároveň se dají chápat jako anarchistický provokativní experiment.


Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz