Love you too

Titul v originále: Älskar dej ocksǻ

Autor: Margareta Garpe
Žánr: komedie
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 2 ženy 3

Margareta Garpe(ová) (Švédsko)

LOVE YOU TOO (ÄLSKAR DEJ OCKSÅ)

2 m, 3 ž

V přímořském hotelu kdesi v západní Africe se setkávají členové dávno rozpadlé rodiny, bývalí manželé Max a Annie, rozvedení už více než 25 let, aby společně s jejich starší dcerou Mayou oslavili svatbu své mladší dcery Sanny. Hra se odehrává během jednoho dne, plného hektických příprav na svatební obřad a emocionálně vypjatých situací, způsobených předsvatební nervozitou všech zúčastněných.

Autorka rozehrává propletenec složitých rodinných a partnerských vztahů, kdy staré vzpomínky a křivdy jdou ruku v ruce s partnerskou, sourozeneckou a rodičovskou láskou. Max, obchodník a selfmademan, a Annie, novinářka a intelektuálka, se kdysi rozešli pro příliš veliké, neřešitelné rozpory. Během předsvatebních zmatků, se z jejich vzájemného špičkování postupně stávají nové námluvy, oba objevují starou intimitu i vůli začít znova i přes dávný krach jejich manželství. Složitý je i vztah obou sester. Starší Maya, válečná fotografka, musí neustále popichovat svoji mladší sestru, jež se jako manažerka několika módních butiků vydala spíše v otcových stopách. Obě sestry mají naprosto odlišný pohled na svět a naprosto odlišné ideály i životní cíle, zároveň však mezi nimi existuje obrovské pouto. Hra dobře vykresluje jejich zranitelnost i schopnost navzájem si poskytnout oporu.

Hra se nese v duchu anglického rčení o krvi, která je hustší než víno, o rodinném poutě, které je silnější než kterékoli jiné, aniž by o to rodinní příslušníci vždy stáli a aniž by s tím mohli cokoli udělat. S určitým nadhledem ukazuje komické hádky, do kterých se občas všichni nechají zatáhnout, děti, které jsou občas rozumnější než jejich rodiče, ale především obrovskou lásku a schopnost odpouštět.

Text je k dispozici v anglickém překladu.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz