Leninovi balzamovači

Titul v originále: Lenin’s Embalmers

Žánr: hra
Překladatel: Barbora Hančilová
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 7 ženy 1

Vern Thiessen (USA)

LENINOVI BALZAMOVAČI (LENIN´S EMBALMERS)

přeložila Barbora Hančilová

7 m, 1 ž (většina herců hraje více postav)

Americký autor s rusko-ukrajinskými kořeny ve své hře z roku 2010 představuje prudce groteskní tanec, jehož námětem je osud Leninových balzamovačů, Borislava Zbarského a Vladimíra Vorobjova. Stalinův nápad zajistit Leninovi, jako ikoně nového režimu, věčný život v mauzoleu, spustí nezadržitelný mechanismus: Zbarskij a Vorobjov jsou angažováni Stalinovým pohůnkem Krasinem, aby úkol realizovali. Díky Vorobjovově genialitě a Zbarského manažerským schopnostem projde Leninova mrtvola procesem chemické revitalizace a balzamování, který je tak úspěšný, že nemá v moderní historii obdoby. Oběma mužům tento úspěch (ač jsou jako Židé neustále podezíráni ze sympatií k Stalinovu soku Trockému) přinese nečekanou kariéru: Zbarskému v oblasti politické, Vorobjovovi akademické.

Pýcha ovšem předchází pád. Vorobjovův urážlivý trapas, kterého se dopustí v alkoholickém oparu, rozlítí Stalina a osud obou mužů (Trockij byl právě v Mexiku zavražděn) je zpečetěn. Vorobjov se zastřelí při zatýkání a Zbarskij skončí v gulagu. Hra má až dryáčnicky divadelní formu, v níž nechybí demonstrace balzamování Leninovy anatomie ani dobové vtipy, které s oblibou vypráví periodicky zmrtvýchvstávající Lenin. Hra má i tři ženské postavy, které hraje jediná herečka: Naďa 1 je Krupská, Naďa 2 Zbarského mondénní manželka a Naďa 3 ctižádostivá Vorobjovova asistentka.

Česká premiéra proběhla v Divadle F.X.Šaldy v Liberci v prosinci 2017.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz