Le procés de Shamgorod

Titul v originále: Le procés de Shamgorod

Žánr: hra
Jazyk: francouzština
Postavy: muži 6 ženy 2

Ellie Wiesel (USA)

ŠAMHORODSKÝ PROCES (LE PROCÈS DE SHAMGOROD)

z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek

6 m, 2 ž

Drama o třech dějstvích. Hra se odehrává v v roce 1649 v opuštěné vesnici. Celý děj je zasazen do hospody, atmosféra je ponurá, tajemná, prostor je spoře osvícen. Protagonisté jsou majitel hospody Berish, jeho dcera Hanna a jejich služebná Maria, tři kočovní herci Mendel, Avrémel a Yankel, a dále neznámý muž - Cizinec a katolický kněz.

V den svátku Purim, během kterého se tradičně předvádějí komické a zábavné hry a lidé se mají bavit, do opuštěné hospody zavítají tři herci, kteří zde chtějí židovské komunitě nabídnout zábavu a divadlo u příležitosti tohoto svátku. Berish je jako hospodský odmítavý, vyzařuje z něj bolest a hněv. Když herci zjistí, že jsou ve vesnici Shamgorod, ve které se před rokem odehrál pogrom na židy a jediní, kdo přežili, jsou Berish a jeho dcera Hanna, jsou šokováni, nicméně nabízí Berishovi zahrát jim pro pobavení nějakou hru. Berish nejprve odmítá, je zlostný a přece touží hovořit. Podporován Mendelem, nejstarším a neučenějším ze tří herců, rozjíždí provokativní diskuzi o bohu, ztrátě víry, utrpení, lásce a zlobě. Berish boha odmítá, vinní ho za utrpení své rodiny i ostatních. V jednom okamžiku se hovoru účastní Hanna, dcera Berishe. Je to krásná mladá dívka, nicméně žijící ve snách, neskutečná a zřetelně nemocná. V další scéně vstupuje do hospody místní katolický kněz. Maria se netají svou nenávistí k němu, Berish zachovává chladný odstup. Kněz přišel společnost varovat před možností dalšího pogromu, tvrdí, že ve vesnici to vře a chystá se násilí. Kněz se snaží Berishe i ostatní přesvědčit, aby utekli a schovali se, nabízí jim dokonce úkryt v kostele, nicméně je odmítnut.

Celá společnost je vyděšená, diskutuje o útěku, i o nabídce kněze přijmout jeho náboženství proto, aby se zachránili. To však Berish odmítá. Marie jeho rozhodnutí nechápe, odsuzuje Berishe, že není schopen žádného ústupku ve své víře, aby zachránil sebe a svou dceru. Nakonec se celá společnost dohodne, že zůstanou do druhého dne, a že si zahrají hru, tak jak to přísluší danému svátku a nedopustí, aby jim strach stál v cestě.

V následujících scénách se tři divadelníci a Berish dohadují o tom, jakou hru hrát. Berish je postupně vyprovokuje k sehrání soudního procesu s Bohem, kde se bude soudit jeho čin, to, že nechal své lidi tolik trpět. Herci souhlasí, Maria se přizpůsobí. Berish je žalobce, Maria divák a zástupce lidu a tři herci budou hrát soudce. Těsně před začátkem představení však zjistí, že jim chybí obhájce a dlouze jednají, co dál. Dramatická je scéna, následující po druhé návštěvě kněze, který přišel společnost znovu varovat a nabídnout jí útulek. Vyjde najevo, že on a Berish byli přátelé a v následující scéně Maria pod nátlakem tří herců vyjeví něco z hrozných událostí pogromu. Vše se stalo o svatební hostině Hanny, kdy vesničané pobili všechny hosty, manželku a dva syny Berishe a jeho dceru brutálně znásilnili a donutili Berishe, aby vše sledoval. Ani kněz, jenž byl přítomen, nedokázal rozzuřený a opilý dav uklidnit. Mariin výstup je plný hořkosti, nenávisti i sebeobviňování a podává silný obraz o prožitém utrpení a nesmyslnosti takové zbytečné a kruté nenávisti.

Vzápětí se na scéně znenadání objevuje postava neznámého muže - Sama, který se nabídne sehrát roli chybějícího obhájce Boha, nicméně odmítá o sobě cokoliv sdělit. Všichni kromě Maria souhlasí. Maria trvá na tom, že Sam je ďábel, že je krutý, bezcitný a prolhaný. Vyjde najevo, že s ním v minulosti strávila noc, ale nechce říci žádné další podrobnosti. Nakonec je Sam přijat jako obhájce Boha a soud začíná.

Následuje obvinění Berishe. Obviňuje Boha z krutosti, necitelnosti a nezájmu. Tvrdí, že Bůh je vinen, neboť dopustil vraždění a nechal své lidi zemřít tak ubohým a krutým způsobem. Sam velmi chytře a bystře oponuje a Boha s přesvědčením hájí s tím, že je Bůh a jeho skutky jsou dobré, i když tomu lidé třeba nejsou schopni porozumět. Poté vystupuje Maria s tím, že již nechce být divák, ale svědek, který podá svědectví o tom, co se stalo. Sam je proti, oba se střetávají kvůli společné noci, kterou spolu v minulosti strávili. Sam prohlašuje, že jej Maria svedla, a tudíž je laciná žena nevhodná role svědka. Maria prohlašuje, že ji Sam sliboval lásku a svedl ji. Jejich pře je zapomenuta, když Sam navrhuje, aby svědčila Hanna. Berish je proti, nakonec se ale podá a svou dceru přivádí. Hanino svědectví však není možné, neb dívka žije mimo realitu ve svém vlastní světě a celá věc ji pouze ubližuje. Vchází znovu kněz, znovu se snaží Berishe a ostatní ochránit, dokonce navrhuje, aby jeho víru přijali jenom jako součást Purimu - jako hru - a po jeho skončení se vrátili ke své židovské víře. Berish i ostatní odmítají. Následuje závěrečná část soudu. Nikdo nedoufá, že se dožije rána, přesto společnosti odmítá utéci.

Sam v roli obhájce oceňuje Berishovo odmítnutí přestoupit na víru, nicméně s jeho obviněním Boha nesouhlasí a trvá na tom, že Bůh i jeho cesty jsou spravedlivé. Znovu vchází kněz a je jasné, že smrt je blízko. Soud je přerušen a rozsudek není vynesen, neboť, jak říká Mendel, přelíčení bude pokračovat i po jejich smrti. Všichni najednou obdivují Sama, který se jim svou neochvějnou vírou zdá čestný, až vyvolený. V závěrečné scéně plné napětí se k němu dokonce obracejí o pomoc věříce, že je vyslanec boží. Těsně před útokem vesničanů si všichni oblékají masky, které jsou typické pro svátek Purim. I Sam si nasadí svou masku. Je to maska Satana. Následuje útok vesničanů.

Jedná se o velice dramatickou a strhující hru, která nabízí nový pohled na otázky pogromů, historickou nenávist k Židům a jejich neochvějnou víru. Všechny postavy mají svá tajemství, všechny znají utrpení a všechny mají pochybnosti o správnosti Božího jednání. Autor pomalu a poutavě předkládá jednotlivé události a seznamuje diváka s jednotlivými postavami, jejich osudy a názory. Staví proti sobě lásku a nenávist, odplatu a pokoru. Postava Berishe je plná protikladů. Viní Boha za své utrpení, a přesto raději zemře, než by se jej vzdal. Maria je obyčejná, ale chytrá žena plná lásky a citů, která nedělí lidi podle vyznání. I kněz, který je stavěn jako postava negativní, prokazuje schopnost být lidský. Sam - Satan je nečekaným katalyzátorem, vášnivým a neochvějným obhájcem Boha, přesto však jeho sarkasmus a zkušené jednání vyzařuje jakousi zradu a napětí.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz