Kassandra oder Die Welt als Ende der Vorstellung

Titul v originále: Kassandra oder Die Welt als Ende der Vorstellung

Autor: Kevin Rittberger
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 4

Kevin Rittberger (Německo)

KASSANDRA oder WELT ALS ENDE DER VORSTELLUNG (KASANDRA aneb SVĚT JAKO KONEC PŘEDSTAVENÍ)

3 m, 3 ž

V Orestei je Kassandra trójská věštkyně, jež prorokuje pohromu, aniž by ji někdo vyslyšel. V Rittberově hře nejde o konkrétní postavu, nýbrž o dilema: existují situace, v nichž je osvěta a přesvědčování zbytečná a dokonce kontraproduktivní. Autor přivádí na scénu konfliktní a komplexní téma: tragédii Afričanů, kteří riskují život, aby se na chatrných člunech dostali do vysněné Evropy, kde však končí na léta v uprchlických táborech či živoří na okraji společnosti. A paradoxně někteří „dobří lidé“ z Evropy jim chtějí pomoci, dosáhnou ale pravého opaku.

Hra kombinuje dokumentární divadlo (užito autorova interview se skutečnými utečenci) se společenskou satirou. V první části je formou „naučné hry“ vyprávěn příběh Afričanky, jež se po několikaleté odysey napříč Afrikou dostává konečně na člun do Španělska – při přejezdu však přijde ona i její děti o život, člun se potopí. V druhé části mění autor perspektivu: na scénu vstupují Evropané, jejichž angažmá ve věci uprchlíků má fatální následky – chtějí pomoci, ale spíše škodí. Např. tlumočnice chce upozornit na špatné podmínky v azylovém domě na řeckém ostrově, docílí však toho, že se situace pro uprchlíky zhorší – jsou přemístěni na ještě horší místo. Jak vyřešit africké dilema autor sám neví, ukazuje však s nekompromisní autentičností složitost celého problému.

Inscenace vídeňského Schauspielhausu patřila k 6 nejlepším německojazyčným inscenacích na festivalu v Mülheimu v roce 2011. Hra byla uvedena ve Vídni v říjnu 2010.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz