Kaspar Häuser Meer

Titul v originále: Kaspar Häuser Meer

Autor: Felicia Zeller(ová)
Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: ženy 3

Felicia Zeller(ová) (Německo)

KASPAR HÄUSER MEER (MOŘE KASPARŮ HÄUSERŮ)

3 ž

Kaspar Häuser (1812 - 1833) je v německé oblasti asi nejznámějším nalezencem. Nikdo nikdy nezjistil, kde se na tomto světě vzal, existují hypotézy o jeho mimozemském původu. Byl opředen tajemstvím, byl asociální a z neznámých důvodů byl i zavražděn. Jeho jméno se stalo symbolem také pro nevysvětlitelná zmizení tisíců lidí na celém světě.

Druhý pramen, ze kterého autorka čerpá, je „Případ Kevin" - šlo o smutný příběh chlapce, který byl na podzim 2006 utýrán a po pátrání nalezen v mrazáku v domě svých rodičů.

Hlavními postavami hry (dalo by se říci „brutální grotesky") jsou tři sociální pracovnice pro děti a mládež: mladá absolventka Anika, Barbara, pracující v tomto oboru již dvacet let, a Silvia, hledající ve své práci útěk před nezvýchodností svého života. Je zde reflektována náročná práce sociálních pracovnic, které se snaží na periférii měst zmapovat problematické rodiny, které šikanují své děti a nedovedou nebo nechtějí se zařadit do „normální společnosti". Všechny tři pracovnice pracují na plné obrátky, ve stresu, s pocitem, že zase k nějakému případu přijdou „pozdě", vykonávají práci na první pohled málo vděčnou a vyčerpávající.

Hra je textovou sprchou replik, kdy ústy hlavních protagonistek útržkovitě promlouvají i další postavy, např. rodiče dětí či další lidé. Autorka využila svých rešerší a podrobila tuto oblast nesmlouvavé analýze - co vede sociální pracovnice k frustrující práci v této sféře? Jak zvládají stres a pocity vyhoření? Text v mnohém připomíná hry Elfriede Jelinekové především jízlivým apelem na problémy současnosti a důrazem na mluvené slovo. Autorka neanalyzuje činy viníků, s ironickým humorem popisuje vyčerpávající a často marný boj sociálních pracovnic i jejich pocity zbytečnosti. Hra měla premiéru v lednu 2008 v německém Freiburgu a byla nominována do soutěže o nejlepší německy psanou současnou hru v rámci festivalu současné německé dramatiky v Mülheimu 2008.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz