Incomplete and Random Acts of Kindness

Titul v originále: Incomplete and Random Acts of Kindness

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 3

David Eldridge (Velká Británie)

INCOMPLETE AND RANDOM ACTS OF KINDNESS (NÁHODNÉ A NEÚPLNÉ PROJEVY LASKAVOSTI)

5 m, 3 ž

Joey prožívá těžké období. Jeho matka nedávno zemřela, jeho otec si prakticky okamžitě přivedl novou ženu a Joeyho vztah s přítelkyní těžké období nepřečkal. K tomu všemu sužují Joeyho hrůzné představy o válečném utrpení – hra byla napsána roku 2003, několik měsíců po vypuknutí války v Iráku. V postavě Joeyho i v celé hře se odrážejí hamletovské motivy – zvlášť v rozpoložení hlavního hrdiny, podivína v depresích, pohybujícího se na hranici šílenství a zároveň zcela vědomě vyhledávajícího možnosti konfrontace a konfliktu. Také v motivu vraždy Joeyho studenta, za kterou cítí silnou zodpovědnost, hamletovský předobraz silně rezonuje.

Hra sestává z 37 scén, které na sebe navazují jen zřídka, nedodržují chronologickou ani kauzální posloupnost. Jedná se o střípkovitě poskládanou strukturu, která pracuje stejnou měrou s vyřčenými tématy, dialogy a zobrazenými ději jako se záměrně vynechanými pasážemi fabule, skrytými významy. Incomplete and Random Acts of Kindness patří do experimentální řady dramat, která pod patronátem Royal Court Theatre začala pravidelně vznikat po roce 2000.

Hra měla premiéru 7. května 2005 v Royal Court Theatre a byla vytvořena v rámci programu na podporu mladých dramatiků Jerwood New Playwrights.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz