In Basildon

Titul v originále: In Basildon

Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 4 ženy 6

David Eldridge (Velká Británie)

IN BASILDON (V BASILDONU)

5 m, 5 ž

Nejnovější hra anglického dramatika Davida Eldridge (premiéra v únoru 2012 v Royal Court Theatre v Londýně), jehož hořkou komedii Pod modrým nebem s úspěchem uvedlo v roce 2005 Divadlo Na zábradlí.

Tématem hry, založené na jemné a přesné psychologii postav, jsou nevratně narušené rodinné vztahy. Děj začíná u smrtelné postele šedesátníka Lena, u níž se sejdou jeho sestry Doreen a Maureen, které spolu téměř dvacet let nepromluvily. Přes veškerou snahu jejich okolí se dávné křivdy znovu proderou na povrch a nesnesitelné napětí mezi nimi nepoleví ani po Lenově smrti a pohřbu. Pochroumané vztahy se přenesou i na mladší generaci – Maureeninu dceru a Doreenina syna, kteří marně doufají, že jich se staré rodinné spory týkat nebudou. Postupně se dozvídáme, že jádrem sporu je Lenův dům, na nějž si dělají nárok obě jeho sestry, ovšem příčina tohoto sváru nám stále zůstává utajena. Prakticky všechny postavy si dělají plány, jak naloží s očekávaným dědictvím, ovšem Lenova závěť jim vyrazí dech a převrátí veškeré vize vzhůru nohama.

V posledním obraze se vracíme o osmnáct let zpátky, vidíme Lena i jeho sestry v plné síle v jednom z klíčových okamžiku jejich života – a konečně alespoň částečně pochopíme, co stojí na počátku všech současných hádek. I když nikdy nezjistíme, co přesně se pokazilo. Eldridge nastiňuje pouze situaci, která vedla k pozdějšímu nedorozumění; samotné nedorozumění nechává na divákově fantazii.

Kromě perfektně zvládnuté psychologické roviny rodinných vztahů vytvořil Eldridge ještě paralelní motivickou linii, jež by se dala nazvat psychologií místa. Jejím tématem je Basildon, původně vesnice asi čtyřicet kilometrů východně od Londýna, jež se bouřlivě rozrostla po druhé světové válce, aby odlehčila přelidněné metropoli. Je to fenomén sám o sobě, všechny postavy se k němu jistým způsobem vztahují, ať už z něj chtějí utéct, nebo se naopak rozhodly s touto „dírou“ spojit svůj život a nevraživě hledí na ty, kteří se vydali do většího světa, třeba právě do Londýna. Ovšem čím je bydlení na samém okraji metropole výhodnější než v Basildonu…?

Eldridgův text těží z přesně vykreslených postav a předestírá poutavý příběh rodinných animozit a křivd, který je platný v každé době a v každém prostředí. Nabízí výrazné herecké příležitosti vícegeneračnímu obsazení a hodí se především do komornějších prostorů, určených k jemnějšímu, detailnějšímu psychologickému herectví a k bližšímu kontaktu herce s publikem.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz