Ich bin das Volk

Titul v originále: Ich bin das Volk

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 4 ženy 2

Franz Xaver Kroetz (Německo)

ICH BIN DAS VOLK (JÁ JSEM NÁROD)

(Lidové scénky z nového Německa)

4 m, 2 ž, několik dětí

Dekorace: proměnlivá

Kroetzova hra sestává z 24 scén, dějově i obsazením zcela samostatných. Spojuje je společné téma: pohled na „nové Německo" - v jednotlivých obrazech ze současného života autor dokumentuje a politizuje způsob myšlení a chování dnešních Němců, jehož kořeny vedou stále do problematické minulosti, z níž se ani sám autor nemůže vymanit. Téma: neofašismus, sympatie s radikální pravicí, xenofobie, násilí, nezájem člověka o člověka a státu o občana. Kroetz nenastoluje problém jako celek, sbírá jednotlivé střípky ze života a řadí je k sobě. Spojením a gradací scén deklaruje svůj nesouhlas i strach. A to tak, že mnohé z postav „s nejhorším charakterem" jsou osoby velmi milé a přívětivé. V dialogu vyslovuje možné odpovědi na otázku proč. Proč jsou takoví, proč jednají právě tak, jak jednají. Kroetz je chápe. A zároveň si uvědomuje, že o to nebezpečnější tyto zde načrtnuté úkazy chování jsou a nastavuje jim zrcadlo.

Hra vznikla po prvních zapálených domech přistěhovalců: „Celkové klima, politikové, soudy, zpravodajství v tisku, tento bezmocně zbabělý stát, to všecko ve mně probudilo takovou zlost, že jsem nasekal tyhle scény. ... Sepsal jsem jich 40, z toho jich zbylo 24. A i ty by ještě trvaly na jevišti šest hodin. Je to materiál z něhož - existují přece inteligentní dramaturgové - se dá něco sestavit."

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz