Handyman

Titul v originále: Handyman

Žánr: drama
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 5 ženy 3

Ronald Harwood

HANDYMAN (Pomocník)

5 mužů, 3 ženy

Cressida a Julian Fieldovi žijí pohodlným životem na anglickém venkově spolu s Romkou, starým Ukrajincem, který emigroval do Británie po druhé světové válce. Romka je všeuměl, pomocník v domácnosti a víc než to: bývalý ošetřovatel Cressidina nemocného otce (v čase hry již po smrti), rodinný přítel a pro Cressidu bezmála náhradní otec, který s Fieldovými, kteří jsou katolíci, pravideně chodí do kostela.. Jednoho dne se objeví policie a manželům Fieldovým oznámí, že Romka, plným jménem Roman Kozachenko, je podezřelý z účasti na genocidě více než 800 židů. Romka toto nařčení popírá a Julian Field přijde na nápad získat pro Romku židovského advokáta. Ti však dávají od podobného případu ruce pryč. Místo toho se dostaví advokátka Marian Stoneová, která má za muže žida, známého reportéra Geralda Stonea. Tato advokátka se případu neujímá proto, že by byla přesvědčena o Romkově nevině, ale proto že odmítá tyto opožděné procesy a hony na válečné zločince. Podle ní sám pojem válečný zločin implicitně vyjadřuje, že pouze některé - zvlášť do očí bijící brutality války jsou zločinné, zatímco jiné mohou být i hrdinstvím. Navíc se domnívá, že takovéto procesy jsou dvousečné. U takto starých lidí jde především o společenskou mstu, a o to, aby si ostatní lidé mohli připadat morálně bezúhonní. Podle jejího mínění mohou vést takové procesy spíše k rozvíření antisemitských nálad.

Romka je konfrontován se dvojím svědectvím z videozáznamu: prvním svědkem je Nikita Fedorenko, jeho spolubojovník z ukrajinské milice, který prožil 30 let v lágrech, druhým svědkem je přítelkyně Romkovy sestry, sirotek z jejich vesnice, dnes řádová sestra v Jeruzalémě, sestra Sophia. Obě tyto promluvy, vlastně monology epizodních postav, jsou velice přesvědčivé, napsané s velkým smyslem pro charakterizaci. Svědectví proti Romkovi jsou průkazná. Cressida se zhroutí, Romka se nepřímo přizná a obavy Marian se vyplní, a to právě v osobě Cressidy Fieldové, která v hysterickém záchvatu na závěr zpochybňuje Holocaust.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz