Generations

Titul v originále: Generations

Autor: Debbie Tucker Green
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 4

Debbie Tucker Green (Velká Británie)

GENERATIONS (GENERACE)

3 m, 4 ž

Text není regulérní divadelní hrou, strukturou spíše připomíná hudební dílo s rytmicky napsanými replikami, refrény a logickou gradací k závěru. V originálním provedení text počítá s účastí African Voice Band. Všechny postavy hry jsou popsány jako černí Jihoafričané.

Téma, kterému se tato kompozice věnuje, je namlouvání. Babička, Dědeček, Matka, Otec, Přítelkyně, Mladší sestra a Přítel opakují několikrát tytéž fráze, vždy v sestavě zmenšené o jednu generaci. Postupně ze scény odcházejí Mladší sestra, Přítelkyně a Přítel, až nakonec zůstane jen Dědeček a Babička. Rozhovor, který začíná větou „Zeptal se mně, jestli umím vařit." se zopakuje celkem čtyřikrát. Slyšíme ho pokaždé v provedení různého počtu postav, nakonec pouze v dialogu nejstarší generace. Vždy jde ale o totéž, každá z generací opakuje tatáž schémata, v každé generaci jsou ukryty předpoklady k podobnému jednání.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz