Futur de Luxe

Titul v originále: Futur de Luxe

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 2

Igor BAUERSIMA (Švýcarsko)
Futur de Luxe
(Budoucnost de luxe)

2 ženy, 3 muži

Hra se odehrává v roce 2020. Rodiče se scházejí s odrostlými dětmi, dvěma syny a dcerou, na slavnostní šábesové večeři a zpočátku poklidný rodinný večer se mění v inferno, v němž se odhalují prohřešky a temná tajemství z minulosti. Příběh má však typickou bauersimovskou morálně-společenskou nadstavbu a autor si zde opět pohrává s formou. A tak vše začíná tím, že jeden syn míří na otce, druhý svazuje matku. Najednou se však děj zastavuje a postavy se obracejí k divákům s nabídkou vysvětlení, jak postavy do této vyostřeně dramatické situace dospěly. Skokem v čase se ocitáme na začátku tohoto podivného večera. Konverzaci o studijních a pracovních záležitostech dětí přerušuje telefonát neznámé ženy, který zneklidní otce Thea. Aby se Theo, povoláním genetický vědec, nemusel přiznat k nevěře, prozrazuje rodině svou tajnou a nelegální práci na klonování Einsteinova mozku. Otec si vyslouží přísný odsudek svých dětí, ovšem děj spěje k odhalení dalších nepříjemných pravd. Theo se cítí povinen obhájit před dětmi právo vědy posunovat hranice vědění, a tak jim popisuje krutý experiment, který vykonal právě na svých synech. Theo je posedlý hledáním kořenů zla v lidském rodu, a proto kdysi přesvědčil manželku o dědičné chorobě, která se přenáší na potomky, a oplodnil ji spermiemi s naklonovaným genetickým kódem. Jeden z nich pocházel z prstu Adolfa Hitlera, druhý pak byl jeho vlastní. Po 24 let pak sledoval vývoj svých synů, aby si dokázal, že zlo není geneticky dědičné a nelze ho odstranit podobně jako nějakou genetickou mutaci. Následuje obraz absolutního ohromení obou synů strašným poznáním doprovázeným krizí identity: Felix pochopil, že je pouhou kopií svého otce, Rudi pak, že je mutantní verzí největšího zločince 20. století. Za to se rodičům poprvé mstí

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz