Fanta Orange

Titul v originále: Fanta Orange

Autor: Sally Woodcock
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 1 ženy 2

Sally Woodcock(ová) (Velká Británie)

FANTA ORANGE (POMERANČOVÁ FANTA)

1 m, 2 ž

Kdesi v keňském baru se setkávají dva běloši: zhruba pětadvacetiletá Ronnie a o dvacet let starší Roger. Večer plný urážek a popichování (v němž dojde i na téma rasismu) skončí v posteli – a tak se začne tragický příběh neporozumění přes generaci a hlavně přes bariéru zkušeností se životem v Africe. Roger tady žije celý život, v Africe se narodil, farmaří na rodinném statku, je sice zadlužený, ale sžitý s prostředím. Ronnie je mladá doktorandka, ověnčená mnoha granty, přijíždějící do Keni z jakési kulturní zvědavosti – a taky s velkým altruismem. Třetí figurou je Regina, místní dívka, které není ani dvacet a Keňa je její domovinou. Protínající se osudy těch tří tematizují mnoho motivů typických pro přistěhovalectví, humanitární posedlost i traumata v domovině: Regina byla znásilněna britskými vojáky, Roger se jí ujal, zachránil ji, vzal si ji jako hospodyni a časem ji – HIV pozitivní – přivedl do jiného stavu. Krátce na to se seznamuje s Ronnie, propadá jejímu kouzlu, nastěhuje si ji do domu a taky s ní plodí dítě. Dva potomci na cestě, Rogerova snaha zatajit Ronnie pravdu o svém vztahu s Reginou z Rogera dělají manipulátora, zároveň ale netuší, že podnikavá Ronnie mezitím skoupila všechny jeho dluhy a stala se tak právně majitelkou jeho rodového statku. Nemocná Regina porodí zdravé dítě, Reginino dítě se rodí mrtvé a za jeho smrt nese vinu Regina. Roger pochopí, že Reginu miluje, i když se snažil žít s běloškou Ronnie. V trojúhelníku není vítězů, všichni jsou jen poražení, a z výhry se nebude těšit ani Reginin syn, zplozený při někdejším znásilnění, kterého se ujímá Ronnie po vzoru Angeliny Jolie.

Hra klade elementární metaforickou otázku – zda dodávat do sirotčinců, kde živoří děti rodičů zemřevších na AIDS, „zdravou“ limonádu Fantu, nebo mléko od místních farmářů, které je sice „životadárné“, ale nevyhovující hygienou může i zabíjet.

Autorka pracuje s motivem manipulace a zcizení, hrou provází duch mrtvé Reginy, která se tak divákům zjevuje ve dvojí podobě – jako vševědoucí hlas ze záhrobí i aktérka smutné story. Narušená kauzalita a chronologičnost struktuře hry pomáhá, je dynamická a moderní.

Fanta Orange byla poprvé uvedena v londýnském divadle Finborough 1. listopadu 2011, režie Gareth Machin.

Sally Woodcock vyrostla v Keni, vzdělání získala v Cambridgi a na Kings College v Londýně. Pracovala jako novinářka, učitelka, dramatička a divadelní produkční v Londýně, na edinburském Fringe festivalu nebo v New Yorku. Spoluzaložila divadelní společnost Horseshoe zaměřující se na hry pro studijní účely. Fanta Orange je její první celovečerní hra, která vznikla v rámci rezidence Royal Academy of Dramatic Art a studia Národního divadla. Hra byla nominovaná na cenu za nejlepší dramatický text OffWestEnd.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz