Ein Sportstück

Titul v originále: Ein Sportstück

Žánr: hra
Jazyk: němčina

Elfriede Jelinek(ová) (Rakousko)

SPORTŠTYK (EIN SPORTSTÜCK)

z němčiny přeložila Zuzana Augustová

6 m, 4 ž (a další postavy)

Sportštyk rakouské dramatičky Elfriede Jelinekové má v kontextu současného evropského dramatu zvláštní postavení - a to jak svým tématem, tak i formou a v neposlední řadě šíří záběru, ve kterém autorka své téma pojednává. Toto drama je vystavěné na půdorysu antického mýtu o Elektře, přesněji na půdorysech antických dramatických zpracování Elektry. Jelineková starý mýtus analyzuje a transponuje do současnosti. Téma války vedené muži a jejích přímých společenských následků - osamělosti žen a jejich bezmocnosti vzepřít se válečnému běsnění silnějšího rodu - rozvíjí autorka na pozadí nejpopulárnějšího sportu současnosti: fotbalu. V tomto rámci dokáže na několika fragmentárních příbězích propojit osudovost a archetypální situace antických hrdinů s existenciálními pocity falešných hrdinů dneška. Jelinekové hra se neomezuje na zobrazení skutečnosti. Je důslednou analýzou všech jevů spojených s násilím - od antické osudové kletby a msty až po dnešní fenomény nacionalismů, rasismů, společensky tolerované agrese či agrese podmíněné davovou psychózou. Neméně důsledně jako svět mužského násilí analyzuje Jelineková i svět žen - svět pasivního utrpení, podřízení se diktátu krásy a módě plastických operací, svět mediální manipulace či boje o společenské postavení. Jelinekové Sportštyk je hyperbolickým obrazem vyšinuté společnosti, ve které každý jedinec potenciálně vede válku proti všem ostatním, kteří nejsou zrovna členy jeho gangu nebo kroužku nebo zájmové skupiny.

Hra byla uvedena v Pražském komorním divadle - Komedii v roce 2006.

Hru v české premiéře uvedlo v květnu 2006 Pražské komorní divadlo v Divadle Komedie.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz