Director

Titul v originále: Director

Autor: Nancy Hasty
Žánr: hra
Jazyk: angličtina
Postavy: muži 3 ženy 3

Nancy HASTYOVÁ
THE DIRECTOR (Režisér)
3 muži, 3 ženy

Nový psychothriller čerpá námětově z metod a praktik současného herectví a režie. Talentovaná dramatička Annie objeví ve správci budovy, v níž se zkouší její nejnovější hra, režiséra představení, které v ní před lety zanechalo nesmazatelný dojem. Peter však už nerežíruje, neboť jeho nároky na herce i vlastní výsledky jsou tak maximalistické, že se nesnášejí s běžnou divadelní praxí. Annie ho však nakonec přesvědčí, aby se režie její hry, která ho okamžitě zaujme, přece jen ujal. Začíná se znovu, Annie na nastudování hry o historii sebevraždy své sestry věnuje peníze i čas: konkursu na obsazení hlavních rolí se zúčastní na 160 herců. My sledujeme v další scéně čtveřici uchazečů. Kromě jediného nadšence Barneyho se zbylá trojice nezdá být vyhlídkou na práci s režisérem s poněkud nekonformním postojem, ohánějícím se nějakým Grotowským, nadšena. John Petera urazí a ostentativně odejde s výhružkami, že Petera udá všemocným hereckým odborům. Sally a Meg ho chtějí následovat, ale Peter jim odejít nedovolí. Ve scéně, vyhrocené na samu mez únosnosti však dojde k náhlému zvratu, když se John vrátí a přizná, že on sám je už členem souboru, který byl přijat včera, a celý incident byl - pro obě dívky i Barneyho zcela věrohodnou a divadelně dokonale pravdivou - provokací. Sally a Meg souhlasí se svým angažováním, když tu jim Peter připraví další šok: Barneyho, který se na práci s ním doslova třásl, drsně odmítne a posléze vyhodí. Zbylou trojici herců i Annie uklidní teprve poukazem na to, že situace, kterými toho dne prošli jsou skvělou přípravou pro studium Anniiny hry. Stejným způsobem se mu nakonec podaří utišit i Anniiny protesty proti tomu, že namísto zkoušení její hry, budou se herci nejrpve zabývat improvizacemi, vycházejícími ze Strindbergovy Slečny Julie...

Tyto improvizace se začínají postupně nebezpečně mísit se soukromými životy herců, režiséra i dramatičky. Sally i Meg se zamilují do svého partnera Johna, Annie zdá se brzy podlehne poněkud sadistickým Peterovým milostným návrhům. Peter však zatím vždy dokázal ostatní přesvědčit, že vše se děje ve jménu zdaru inscenace. Vypjatou, ale v podstatě tvůrčí atmosféru náhle zničí nečekaný návrat Barneyho, z něhož se vyklubal nebezpečný psychopat: Barney všechny zamkne v sále divadla a začne je fyzicky ohrožovat...

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz