Die Überflüssigen

Titul v originále: Die Überflüssigen

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 3 ženy 2

Philipp Löhle (Německo)

PŘEBYTEČNÍ (DIE ÜBERFLÜSSIGEN)

3 m, 2 ž (více postav)

Konkurence patří k životu - a k velké hře naší společnosti, v níž se rozděluje hrací pole na ty, kdo vítězí, a na ty, kdo prohrávají. Potom ale ještě existuje okraj hracího pole a vše to, co je za ním – šedivá, nejasná masa hráčů, kteří se teprve chystají do hry vstoupit a kteří nepozorováni živoří.

Thomas Hobbes označoval tuto skupinu jako postradatelné lidi a popisoval jejich život jako bídný, ošklivý a krátký, často také osamocený. To však není pravda – přebytečných se čím dál více, o své přebytečnosti vědí a mohou kdykoli z hracího pole uprchnout, což by bylo pro společnost velkým problémem.

Hra vznikla na objednávku berlínského Maxim Gorki Theater, kde má autor domácí scénu (2010 - 2012). Löhle navazuje na sociologickou debatu o sociálním vyloučení – rozhodující sociální dělící čára již neprobíhá mezi chudými a bohatými, mezi těmi nahoře a těmi dole, nýbrž mezi těmi, kteří jsou uvnitř společenských výměnných procesů a těmi, kdo nenacházejí pro trh práce žádné uplatnění. Ti musejí bohužel zůstat vně herního pole a udržují se v klidu speciálně určenými financemi - sociologové mluví o exkluzi versus inkluzi – vyloučení a uzavření.

Hra byla uvedena v berlínském Maxim Gorki Theater v květnu 2010.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz