Die Ängstlichen und die Brutalen

Titul v originále: Die Ängstlichen und die Brutalen

Žánr: hra
Jazyk: němčina
Postavy: muži 2

Nis-Momme Stockmann (Německo)

DIE ÄNGSTLICHEN UND DIE BRUTALEN (VYSTRAŠENÍ A BRUTÁLNÍ)

2 m

komorní hra

Bratři Eirik a Berg žijí ve zcela rozdílných světech. Nicméně je stále spojuje jejich otec. V jeho obýváku se setkávají znovu po dlouhé době: před nimi, v křesle, sedí jejich otec – je mrtvý. Někde v bytě mňouká kočka... Co dělat? Někam zavolat? Nechat otce sedět? Nebo ho položit na stůl? To, co zprvu vypadá jako normální smutná životní situace se náhle pro bratry stává situací extrémní. Nikdo za nic nemůže, o to méně mrtvý otec...

Tak čím začít? Asi nejdřív uklidit... A proč tady leží všude kolem listy papíru s nějakými texty? Po bytě válí poházené a objevují různě ukryté otcovy básně, fragmenty próz, citáty, jež poukazují k jiné cestě, k jiným problémům. Začínají se postupně vynořovat potlačované komplexy obou synů – nevyřešený a komplikovaný vztah k otci, jejich nerozhodnost a nepraktičnost, odevzdanost společenským konvencím, panický strach z neznámého a neuchopitelného. Čím víc je nastalá situace pro oba podobná, tím odlišněji se chovají. Navíc Berg nepozorovaně získává zneklidňující jistotu, jež ho přivádí na jinou cestu, než by se dalo očekávat...

Po úspěších oceňovaných her hry Der Mann der die Welt ass a Kein Schiff wird kommen se opět autor vrhá na problematiku vztahů mezi otcem a synem (zde syny). Stockmannovi se ve všech jeho hrách daří ve zdánlivých maličkostech a všednostech najít velká a důležitá témata. Mistrně spojuje chytře vystavěnou psychologickou komorní hru s lyrickými a prozaickými vsuvkami (zápisky na otcových papírech) - vzniká tak nezvyklá literární dimenze.. Nesnesitelná samota se pojí se společným setkáním po letech, konkrétní situace bratří je konfrontována s tajemstvím otce. Výsledné zděšení je větší, než se mohlo zdát po vstupu do otcova bytu.

Komorní hra byla s úspěchem uvedena v listopadu 2010 v Schauspiel Frankfurt.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz