Další díl (KaDeWe)

Titul v originále: Ciąg dalszy(KaDeWe)

Autor: Helmut Kajzar
Žánr: hra
Překladatel: Lukáš Jiřička
Jazyk: čeština

Helmut Kajzar (Polsko)

DALŠÍ DÍL – KADEWE (CIĄG DALSZY – KADEWE)

z polštiny přeložil Lukáš Jiřička

1 m/ ž (variabilní obsazení)

Netypický originální divadelní text, který svým charakterem náleží do proudu tzv. postdramatické literatury, neboť popírá klasické dialogické schéma tradičního dramatu. Sám Kajzar text označuje slovy „operní liberto“, přestože se spíše jedná o scénář, v němž se setkávají jak zárodky situací, tak i deníkové záznamy s esejistikou nebo imaginativní prózou. Kajzar tímto za jeho života nepříliš doceněným textem předznamenal vývoj současné dramatiky a jeho text tak patří k základním kamenům polské postmoderní literatury, která ignoruje klasické narativní postupy i rozdělení textu operního libreta jednotlivým postavám.

Stejně jako popírá zmíněné postupy, popírá i tradiční příběh s lineárním vývojem. Další tah je fragmentarizovaným obrazem západní části Berlína 70. let se vším, co k němu náleželo – jedná se o smyslný obraz města jo organismu nasyceného sexualitou, bohatstvím, divokou a nespoutanou energií a specifickým a až fantasmagorickým podzemním životem. Surreálná vize svobodného světa bez jasných pravidel z pohledu polského umělce.

Helmut Kajzar (1941-1982) byl divadelní režisér, překladatel, esejista a dramatik, jako režisér i autor dramatických textů anticipoval umělecký vývoj dvě o desetiletí dopředu. Mezi jeho oblíbenou i jím překládanou literaturu patří světová dramatická či prozaická tvorba, která akcentuje formální výstavbu díla a hru s literární strukturou jako např. práce Luigi Pirandella, F.X. Kroetze, Petera Handkeho, Tadeusze Różewicze či Friedricha Dürenmatta. Režíroval v divadlech po celém Polsku, ale také v NDR, NSR či ve Švédsku, Anglii. Jeho dramatické tvorba začíná být v plné míře uznána až nyní, kdy se ukazuje, nakolik současným autorem Kajzar dodnes je.

Hra vyšla v antologii čtyř polských her (Na konári, 2010) a bude uvedena v experimentálním prostoru Meet Factory v Praze na podzim 2010.

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz