Cvičení pro provazochodce

Titul v originále: Ejercicios para equilibristas

Autor: Luise Matilla
Žánr: hra
Překladatel: Jana Hermuthová
Jazyk: čeština
Postavy: muži 4 ženy 1

Luise MATILLA (Španělsko)

Cvičení pro provazochodce

Překlad Jana Hermutová.

1ž, 2m

1ž, 4m

První cvičení: Dvojice ve středních letech, která obývá společnou domácnost, je jednoho dne podrobena přísnému střežení mlčenlivého vetřelce. Neustálá denní i noční přítomnost špióna tak naplňuje úzkostnou obavu lidského jedince, který je nucen žít v sevření totalitní společnosti. Příčina neúprosného dozoru je dvojici zcela neznámá, ačkoliv ze zmínek a narážek lze vyrozumět, že mužova minulost je zřejmě poznamenána jakousi skvrnou, kvůli níž nevyhovuje stávajícímu režimu. Žena se zoufale snaží nalézt východisko a situaci řešit, její partner se však pasivně poddává, jako by tušil, že vše je marné. Nejistota, úzkost a neznalost provinění dávají situaci tíživost kafkovské noční můry a absurdního blouznění. Pod pohledem Pozorovatele se rozpadají osobnosti muže a ženy, současně podléhá zkáze i jejich obydlí. Nábytek mění rozměry, praská a rozkližuje se. Dveře ve stěně mizí, z telefonu odkapává voda a zaplavuje prostor. Tepající zvuk a pronikavé světlo jako by se spikly proti zoufalé dvojici a uspíšily její zánik. Voda zaplavuje pokoj, v němž muž a žena zůstávají, zatímco Pozorovatel zvolna vyplave ven a zmizí.

Druhé cvičení: Dvojice mladých lidí právě nalezla po dlouhém hledání místo k bydlení. Prvotní radost z úspěchu je vystřídána zděšením, když zjistí, že se ocitli v děsivém sklepě, který je spíš vězením než obydlím. Zoufalá situace na trhu s byty je však nutí se se situací nejen smířit, ale přijmout ji dokonce s vděkem. Postava Dozorce nekompromisně ukládá nájemníkům povinnosti stanovené Domácím, a ty se rozcházejí s obecnou představou o svobodě. Domácí se objevuje jako vrchní autorita ve vrátkách, jež ústí přímo do horní části obydlí, což mu umožňuje neustálou kontrolu. Dvojice se k němu obrací zprvu se žádostmi o opravu příbytku, který se začíná rozpadat a bortit, poté žádají vrácení peněz a nakonec už jen zoufale prosí, aby jim dovolil utéci. Hrůzné vědomí, že byli podvedeni a že jsou odsouzeni v místě zůstat, vede Mladíka k vraždě Domácího, jeho postava se však vzápětí objeví na původním místě se stejnými slovy a nařízeními. Vždycky nad námi bude existovat nějaký domácí, který nás zažene do uliček, z nichž není úniku...

Jsme tu pro vás

Zašleme vám k nahlédnutí či studiu vybrané texty, pomůžeme s výběrem vhodných her do vašeho repertoáru, objednáme aktuální hry ze zahraničí a sledujeme pro vás nejnovější dramatické počiny z domova i ze světa.

Michal Kotrouš

zasílání a archiv textů, agantáž pro ČR a německojazyčnou oblast

tel: +420 603 265 067
email: michal.kotrous@aura-pont.cz